Home page คืออะไร มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างที่ทำให้เว็บไซต์น่าสนใจ

วิธีสร้างโฮมเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ เปรียบเสมือนหน้าด่านแรกที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ การออกแบบ Home Page ที่ดีจึงมีความสำคัญต่อการทำ SEO เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับบนผลการค้นหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักว่า Home Page คืออะไร และ Web Page คืออะไร พร้อมเปรียบเทียบให้เห็นว่า web site และ web page มีจุดแตกต่างจาก home page คืออะไรบ้าง ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อ “องค์ประกอบ Home Page คืออะไร จงอธิบาย“ เพื่อที่คุณสามารถนำไปปรับใช้กับเว็บไซต์ของคุณได้

  • Home page คืออะไร
  • Home Page และ Web Page ต่างกันอย่างไร

Home Page และ Web Page คืออะไร

Home Page และ Web Page เป็นองค์ประกอบสำคัญของเว็บไซต์ 

home page คือ

หน้าแรกของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้จะมองเห็น เมื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ หน้า home page มักประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น โลโก้ ข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือวิดีโอ หน้า home page ที่ดีควรดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมและกระตุ้นให้พวกเขาคลิกเข้าไปดูหน้าอื่นๆ ในเว็บไซต์ของคุณ

ประโยชน์ของโฮมเพจคืออะไร

ประโยชน์ของโฮมเพจ ได้แก่

– สร้างภาพลักษณ์ของเว็บไซต์

home page คือหน้าแรกที่ผู้เข้าชมจะมองเห็น ดังนั้นจึงมีความสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถใส่โลโก้ ข้อความบรรยาย หรือรูปภาพที่สวยงามและสะดุดตา เพื่อให้ผู้เข้าชมจดจำเว็บไซต์ของคุณได้

– นำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์

โฮมเพจควรนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ เช่น เกี่ยวกับบริษัท สินค้าหรือบริการ ติดต่อเรา เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

– กระตุ้นให้เกิดการกระทำ

โฮมเพจควรมี CTA หรือ Call to Action ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าชมดำเนินการบางอย่าง เช่น คลิกเข้าไปดูหน้าอื่น ๆ ในเว็บไซต์ สมัครรับจดหมายข่าว หรือซื้อสินค้า เป็นต้น

web page คือ

หน้าเอกสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ แต่ละหน้าจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป เช่น หน้าเกี่ยวกับบริษัท หน้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หน้าติดต่อเรา เป็นต้น หน้า Web Page ที่ดีควรมีความชัดเจนและกระชับ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ของเว็บเพจคืออะไร

ประโยชน์ของเว็บเพจ ได้แก่

– นำเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน

เว็บเพจสามารถนำเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนและละเอียด เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

– เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ ในเว็บไซต์

เว็บเพจสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการได้อย่างสะดวก

– กระตุ้นให้เกิดการกระทำ

เว็บเพจสามารถมี CTA หรือ Call to Action ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าชมดำเนินการบางอย่าง เช่น สั่งซื้อสินค้า สมัครสมาชิก หรือดาวน์โหลดข้อมูล เป็นต้น

web site และ web page มีจุดแตกต่างจาก home page คืออะไรบ้าง

เว็บไซต์ คือชุดหน้าเว็บเพจหลาย ๆ หน้าถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ และต้องเปิดผ่าน Web Browser เท่านั้น ซึ่งหลายคนคงรู้จักกันดีและมีการใช้งานในชีวิตประจำวัน 

ความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ หน้าเว็บเพจ และโฮมเพจ มีดังนี้

คุณสมบัติเว็บไซต์หน้าเว็บเพจโฮมเพจ
ลักษณะชุดหน้าเว็บเพจหน้าเอกสารในเว็บไซต์หน้าแรกของเว็บไซต์
ตำแหน่งอยู่ภายในเว็บไซต์อยู่ภายในเว็บไซต์อยู่หน้าแรก
เนื้อหามักประกอบด้วยเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์มักประกอบด้วยเนื้อหาเฉพาะเจาะจง เช่น เกี่ยวกับบริษัท สินค้าหรือบริการ ติดต่อเรา เป็นต้นมักประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์
วัตถุประสงค์นำเสนอข้อมูลและบริการต่างๆนำเสนอข้อมูลเฉพาะเจาะจงดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมและกระตุ้นให้พวกเขาคลิกเข้าไปดูหน้า

องค์ประกอบของ home page คืออะไร จงอธิบาย

องค์ประกอบของ home page คือสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการสร้างสรรค์โฮมเพจที่มีประสิทธิภาพ เพราะองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมและกระตุ้นให้พวกเขาคลิกเข้าไปดูหน้าอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของคุณ

องค์ประกอบของโฮมเพจ ที่ไม่มีไม่ได้!

องค์ประกอบของโฮมเพจที่สำคัญ ได้แก่

– โลโก้ 

โลโก้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนของเว็บไซต์ของคุณ ควรออกแบบให้สวยงามสะดุดตาและจดจำได้ง่าย

– ข้อความบรรยาย 

ข้อความบรรยายควรอธิบายถึงเว็บไซต์ของคุณอย่างกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย

– รูปภาพหรือวิดีโอ 

รูปภาพหรือวิดีโอจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมได้ ควรเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่มีคุณภาพดีและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์

– เมนูบาร์ 

เมนูบาร์ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างสะดวก ควรออกแบบเมนูบาร์ให้เรียบง่ายและเข้าใจง่าย

– ปุ่ม CTA 

ปุ่ม CTA หรือ Call to Action คือข้อความหรือปุ่มที่กระตุ้นให้ผู้เข้าชมดำเนินการบางอย่าง เช่น คลิกเข้าไปดูหน้าอื่นๆ ในเว็บไซต์ สมัครรับจดหมายข่าว หรือซื้อสินค้า เป็นต้น ควรออกแบบปุ่ม CTA ให้ชัดเจนและสะดุดตา

การสร้างโฮมเพจ ทำยังไงบ้าง

การสร้างโฮมเพจสามารถทำได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

– วิธีแรก การสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

การสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด คุณสามารถหาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างโฮมเพจได้มากมาย เช่น WordPress, Wix, Squarespace เป็นต้น โปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้จะมาพร้อมกับเทมเพลตสำเร็จรูปที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

– วิธีที่สอง การสร้างโฮมเพจด้วยภาษา HTML

การสร้างโฮมเพจด้วยภาษา HTML เป็นวิธีที่ยุ่งยากและซับซ้อนกว่าวิธีแรก แต่มีข้อดีคือคุณสามารถควบคุมการออกแบบโฮมเพจได้อย่างอิสระ คุณสามารถเรียนรู้ภาษา HTML ได้จากเว็บไซต์หรือหนังสือสอนภาษา HTML

– วิธีที่สาม การสร้างโฮมเพจด้วย CMS

CMS หรือ Content Management System เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น คุณสามารถหา CMS ฟรีและใช้งานง่ายได้มากมาย เช่น WordPress, Joomla, Drupal เป็นต้น

ขั้นตอนวิธีสร้างโฮมเพจ

ไม่ว่าคุณจะเลือกสร้างโฮมเพจด้วยวิธีใดก็ตาม ขั้นตอนการสร้างโฮมเพจจะคล้ายคลึงกัน ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของโฮมเพจ

ก่อนอื่น คุณควรกำหนดวัตถุประสงค์ของโฮมเพจของคุณว่าต้องการใช้เพื่ออะไร เช่น ต้องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ต้องการขายสินค้าหรือบริการ หรือต้องการเป็นแหล่งข้อมูล เป็นต้น

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

คุณควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโฮมเพจของคุณว่าต้องการเข้าถึงใคร เช่น ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้สนใจทั่วไป เป็นต้น

3. ออกแบบโฮมเพจ

เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของโฮมเพจได้แล้ว คุณก็เริ่มออกแบบโฮมเพจได้ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ของโฮมเพจที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

4. สร้างโฮมเพจ

เมื่อออกแบบโฮมเพจเสร็จแล้ว คุณก็เริ่มสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรมหรือเครื่องมือที่คุณเลือก

5. ทดสอบโฮมเพจ

เมื่อสร้างโฮมเพจเสร็จแล้ว คุณควรทดสอบโฮมเพจ เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างถูกต้องและตอบสนองได้ดีบนอุปกรณ์ต่าง ๆ

6. เผยแพร่โฮมเพจ

เมื่อทดสอบโฮมเพจเสร็จแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเผยแพร่โฮมเพจของคุณสู่สาธารณะ

Funnel รับทำเว็บไซต์ ตอบโจทย์ธุรกิจคุณ

Funnel ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ออกแบบได้ตามเป้าหมายและงบประมาณของคุณด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี Funnel เข้าใจความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของ SME เป็นอย่างดี เราจึงพร้อมที่จะสร้างสรรค์เว็บไซต์ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ เพราะเราทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อการวางแผนที่แม่นยำและผลลัพธ์ที่วัดผลได้ 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Home Page คือ

CMS ที่นิยมนำมาทำโฮมเพจปัจจุบันคืออะไร

CMS ที่นิยมนำมาทำโฮมเพจในปัจจุบัน ได้แก่ WordPress, Joomla, Drupal, Shopify, Wix, Squarespace เป็นต้น

เว็บเพจ web page เปรียบเทียบได้กับอะไร

เว็บเพจเปรียบได้กับหน้ากระดาษในหนังสือ โดยแต่ละหน้าจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป

โฮมเพจ home page เปรียบเทียบได้กับอะไร 

โฮมเพจเปรียบได้กับหน้าปกหนังสือ โดยเป็นหน้าแรกที่ผู้เข้าชมจะมองเห็น และทำหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม

เว็บเพจตัวอย่างมีอะไรบ้าง

เว็บเพจตัวอย่าง ได้แก่ หน้าเกี่ยวกับบริษัท หน้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หน้าติดต่อเรา หน้าบทความ หน้าโปรโมชั่น หน้าข่าวสาร เป็นต้น

เว็บเซิร์ฟเวอร์ คืออะไร

เว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการเว็บไซต์แก่ผู้ใช้งาน โดยเก็บไฟล์ต่างๆ ของเว็บไซต์ เช่น ไฟล์ HTML, CSS, JavaScript, ภาพ และวิดีโอ เป็นต้น

Web browser หมายถึงอะไร

Web browser เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเข้าถึงและแสดงผลเว็บไซต์ โดยโปรแกรม Web browser จะเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ของเว็บไซต์ และแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ

Similar Posts