External คืออะไร? ตัวช่วยดัน SEO ให้ขึ้นหน้าแรกของ Google

การสร้าง External คือ สิ่งสำคัญที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ แต่ควรทำอย่างระมัดระวัง ไม่ควรซื้อ Link หรือแลกเปลี่ยน Link กับเว็บไซต์อื่น ควรสร้าง Link เฉพาะบนเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเท่านั้น การสร้าง External Link SEO ที่มีคุณภาพ จะช่วย SEO ของเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีขึ้นใน SERP และช่วยดึงดูด traffic เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

External Link คืออะไร

External Link หรือ ลิงก์ภายนอก หมายถึง ลิงก์ที่พาผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ปัจจุบัน เพื่อลิงก์พาไปยังเว็บไซต์ของบริษัทคู่ค้า พาไปยังแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือพาไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมการทำ External Link ถึงมีความสำคัญ

การทำ External Link หรือการใส่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น มีความสำคัญต่อเว็บไซต์ ดังนี้

1. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหา

เมื่อคุณอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หรือเว็บไซต์ผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณ

2. ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

การใส่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน

3. ช่วยให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีขึ้นใน Search Engine

Search Engine อย่าง Google ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่มี External Link ที่ดี

4. ช่วยให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

เมื่อเว็บไซต์ของคุณมี External Link ไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์ของคุณก็จะมีโอกาสปรากฏบนเว็บไซต์อื่น ๆ มากขึ้น

5. ช่วยสร้างเครือข่ายกับเว็บไซต์อื่น

การแลกเปลี่ยน External Link กับเว็บไซต์อื่น จะช่วยสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับเว็บไซต์อื่น

External Link ช่วยเรื่องอะไรบ้าง

External Link ช่วยเรื่องการทำ SEO ช่วยให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีขึ้นใน Search Engine

ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหา ช่วยให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

การทำ External Link ส่งผลดีต่อ SEO ของเว็บไซต์ ดังนี้

1. ส่งผลต่อ PageRank

PageRank เป็นอัลกอริทึมของ Google ที่ใช้ในการวัดความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่มี External Link จากเว็บไซต์ที่มี PageRank สูง จะได้รับคะแนน PageRank เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อันดับใน Search Engine ดีขึ้น

2. ส่งผลต่อ Authority

Authority หมายถึง ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่มี External Link จากเว็บไซต์ที่มี Authority สูง จะถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ส่งผลให้อันดับใน Search Engine ดีขึ้น

3. ส่งผลต่อ Trust

Trust หมายถึง ความน่าไว้วางใจของเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่มี External Link จากเว็บไซต์ที่มี Trust สูง จะถูกมองว่ามีความน่าไว้วางใจมากขึ้น ส่งผลให้อันดับใน Search Engine ดีขึ้น

4. ส่งผลต่อ Backlink Profile

Backlink Profile หมายถึง โปรไฟล์ลิงก์ย้อนกลับ เว็บไซต์ที่มี External Link ที่หลากหลาย จากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ จะมี Backlink Profile ที่ดี ส่งผลให้อันดับใน Search Engine ดีขึ้น

5. ส่งผลต่อ Traffic

External Link ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์อื่น  ส่งผลให้เว็บไซต์ได้รับ Traffic มากขึ้น

External Link ต่างจาก Internal Link อย่างไร

External Link และ Internal Link เป็นลิงก์ทั้งคู่ แต่มีจุดประสงค์และผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

External Link

 • ลิงก์ที่พาผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ปัจจุบัน
 • ส่งผลต่อ SEO
 • ช่วยให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีขึ้นใน Search Engine
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหา
 • ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
 • แสดงถึงความเกี่ยวข้องของเนื้อหา

Internal Link

 • ลิงก์ที่พาผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บอื่นภายในเว็บไซต์เดียวกัน
 • ไม่ส่งผลต่อ SEO โดยตรง
 • ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
 • ช่วยให้นำทางเว็บไซต์ได้สะดวก
 • เพิ่ม PageRank ของหน้าเว็บภายในเว็บไซต์
 • แสดงโครงสร้างของเว็บไซต์

การทำ External Link มีกี่แบบ

การทำ External Link แบ่งออกได้เป็น 3 แบบหลัก ดังนี้

1. Natural Links

 • เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อเว็บไซต์อื่นอ้างอิงเนื้อหาของคุณ
 • เป็นลิงก์ที่มีคุณภาพสูง
 • ส่งผลดีต่อ SEO มากที่สุด

2. Guest Blogging

 • เขียนบทความให้กับเว็บไซต์อื่น
 • ใส่ลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ของคุณในบทความ
 • เป็นวิธีสร้าง External Link ที่ได้ผลดี
 • แต่ต้องเลือกเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้อง

3. Manual Outreach

 • ติดต่อเว็บไซต์อื่นโดยตรง
 • เสนอลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
 • เป็นวิธีที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม
 • แต่สามารถสร้างลิงก์ที่มีคุณภาพสูงได้

นอกจากนี้ ยังมีวิธีอื่นๆ ในการทำ External Link เช่น

 • การแชร์บน Social Media
 • การทำ Forum Marketing เข้าร่วม Forum และใส่ลิงก์กลับมายังเว็บไซต์
 • การทำ Directory Submission ส่งเว็บไซต์ไปยัง Directory

การทำ External Link ที่มีคุณภาพเป็นแบบไหน

1. เลือกเว็บไซต์ปลายทางที่มีความน่าเชื่อถือ

 • เลือกเว็บไซต์ที่มี Domain Authority สูง (ตรวจสอบได้ที่ https://moz.com/domain-analysis)
 • เลือกเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา relevant กับเว็บไซต์ของเรา
 • เลือกเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก
 • เลือกเว็บไซต์ที่มี traffic สูง

2. เลือก Anchor Text ที่เหมาะสม

 • Anchor Text ควรสื่อความหมายเนื้อหาลิงก์ได้ชัดเจน
 • ควรใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ควรใช้ Anchor Text ซ้ำกัน
 • ไม่ควรใช้ Anchor Text ที่เป็นคำทั่วไป เช่น “คลิกที่นี่”

3. กระจาย External Link ไปยังหน้าเว็บต่าง ๆ

 • ไม่ควรใส่ External Link ไว้ที่หน้าเว็บใดหน้าเว็บหนึ่งมากเกินไป
 • กระจาย Link ไปยังหน้าเว็บต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรา

4. ตรวจสอบและอัปเดต External Link อยู่เสมอ

 • ตรวจสอบว่าเว็บไซต์ปลายทางยังคงมีอยู่และใช้งานได้
 • ตรวจสอบว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ปลายทางยังคง relevant กับเว็บไซต์ของเรา
 • อัปเดต External Link ที่เก่าหรือเสียหาย

เช็ค External Link ที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราได้อย่างไร

การเช็ค External Link ที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้เราทราบว่าเว็บไซต์ใดทำ Link มาหาเว็บไซต์ของเราบ้าง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราปรับปรุงกลยุทธ์ SEO ของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช็ค External Link  โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้

1. Google Search Console

 • เป็นเครื่องมือฟรีจาก Google ที่ช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา SEO
 • ไปที่เมนู Links > Top linking sites
 • จะแสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่ทำ External Link มาหาเว็บไซต์ของเรา
 • เราสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำนวน Link, Anchor Text, Page Authority ของเว็บไซต์ปลายทาง

2. Ahrefs

 • เป็นเครื่องมือ SEO ที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ไปที่เมนู Site Explorer > Backlinks
 • จะแสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่ทำ External Link มาหาเว็บไซต์ของเรา
 • เราสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำนวน Link, Anchor Text, Domain Authority ของเว็บไซต์ปลายทาง
 • Ahrefs ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ช่วยวิเคราะห์ External Link เช่น Link intersect ที่แสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่ทำ Link มาหาเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์คู่แข่ง

3. SEMrush

 • เป็นเครื่องมือ SEO อีกตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ไปที่เมนู Backlinks > Overview
 • จะแสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่ทำ External Link มาหาเว็บไซต์ของเรา
 • เราสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำนวน Link, Anchor Text, Domain Authority ของเว็บไซต์ปลายทาง
 • SEMrush ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ช่วยวิเคราะห์ External Link เช่น Backlink Gap ที่แสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่ทำ Link ไปหาเว็บไซต์คู่แข่งแต่ไม่ทำ Link มาหาเว็บไซต์ของเรา

4. Moz Pro

 • เป็นเครื่องมือ SEO ที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ไปที่เมนู Links > External Links
 • จะแสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่ทำ External Link มาหาเว็บไซต์ของเรา
 • เราสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำนวน Link, Anchor Text, Domain Authority ของเว็บไซต์ปลายทาง
 • Moz Pro ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ช่วยวิเคราะห์ External Link เช่น Link Juice Tool ที่แสดงว่า Link ใดส่ง Page Authority ไปยังเว็บไซต์ของเรามากที่สุด

5. LinkResearchTools

 • เป็นเครื่องมือ SEO ที่เน้นการวิเคราะห์ Backlink
 • ไปที่เมนู Backlinks > Link Detox
 • จะแสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่ทำ External Link มาหาเว็บไซต์ของเรา
 • เราสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำนวน Link, Anchor Text, Domain Authority ของเว็บไซต์ปลายทาง
 • LinkResearchTools ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ช่วยวิเคราะห์ External Link เช่น Link Detox ที่ช่วยวิเคราะห์ว่า Link ใดเป็น Link ที่ไม่ดี

เทคนิคสร้าง External Link สำหรับทำ SEO อย่างมืออาชีพ

External Link หรือ Backlink เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ Google ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ใน Search Engine Result Page (SERP) การสร้าง External Link ที่มีคุณภาพ จะช่วยเพิ่ม Domain Authority ของเว็บไซต์ ช่วยให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีขึ้นใน SERP และช่วยดึงดูด traffic เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

เทคนิคสร้าง External Link สำหรับทำ SEO อย่างมืออาชีพ มีดังนี้

1. เขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพ

 • เนื้อหาที่ดีจะดึงดูดให้ผู้ใช้งานคลิก Link ไปยังเว็บไซต์ของเรา
 • เขียนเนื้อหาที่ relevant กับ Keyword ที่ต้องการ
 • เขียนเนื้อหาให้อ่านง่าย น่าสนใจ และ informative

2. แชร์เนื้อหาบน Social Media

 • แชร์เนื้อหาบน Social Media ของเรา เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn
 • แชร์เนื้อหาในกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวข้อง
 • แชร์เนื้อหาบนเว็บบอร์ด

3. Guest Blogging

 • เขียนบทความ Guest Blog บนเว็บไซต์อื่น
 • เลือกเว็บไซต์ที่มี Domain Authority สูง และ relevant กับเว็บไซต์ของเรา
 • เขียนบทความที่มีคุณภาพ น่าสนใจ และ informative

4. สร้าง Infographic

 • สร้าง Infographic ที่น่าสนใจ และ relevant กับเว็บไซต์ของเรา
 • แชร์ Infographic บนเว็บไซต์อื่น
 • แชร์ Infographic บน Social Media

5. สร้าง Video

 • สร้าง Video ที่น่าสนใจ และ relevant กับเว็บไซต์ของเรา
 • แชร์ Video บน YouTube และเว็บไซต์อื่น
 • แชร์ Video บน Social Media

6. เข้าร่วม Community

 • เข้าร่วม Community ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา
 • แชร์ความรู้และประสบการณ์ใน Community
 • แชร์ Link ไปยังเว็บไซต์ของเราใน Community

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ External คืออะไร

External Link คืออะไร

External Link หรือ ลิงก์ภายนอก หมายถึง ลิงก์ที่พาผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ปัจจุบัน เพื่อลิงก์พาไปยังเว็บไซต์ของบริษัทคู่ค้า พาไปยังแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือพาไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมโยงเว็บไซต์มีกี่แบบอะไรบ้าง

การทำ External Link แบ่งออกได้เป็น 3 แบบหลัก ดังนี้
1. Natural Links เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อเว็บไซต์อื่นอ้างอิงเนื้อหาของคุณส่งผลดีต่อ SEO มากที่สุด
2. Guest Bloggingเขียนบทความให้กับเว็บไซต์อื่น ใส่ลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ของคุณในบทความ
3. Manual Outreach ติดต่อเว็บไซต์อื่นโดยตรง เสนอลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
เป็นวิธีที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม

ลิงค์ภายในกับลิงก์ภายนอกแตกต่างกันอย่างไร

External Link คือ ลิงก์ที่พาผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหา ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ส่วน Internal Link คือ ลิงก์ที่พาผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บอื่นภายในเว็บไซต์เดียวกัน ไม่ส่งผลต่อ SEO โดยตรง แต่จะเพิ่ม PageRank ของหน้าเว็บภายในเว็บไซต์

ลิงก์ภายนอกคืออะไร

ลิงก์ภายนอก คือ ลิงก์ที่พาผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ปัจจุบัน เพื่อลิงก์พาไปยังเว็บไซต์ของบริษัทคู่ค้า พาไปยังแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือพาไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง

Similar Posts