โครงสร้างเว็บไซต์สำคัญอย่างไร มีเคล็ดลับการออกแบบยังไงบ้างให้ได้ผลลัพธ์

เว็บไซต์ในปัจจุบันมีมากมายหลายรูปแบบ แต่ละเว็บไซต์ก็มีโครงสร้างที่แตกต่างกันไป โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย ดังนั้นควรทำความเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างเว็บไซต์ คือแผนผังหรือแผนที่ของเว็บไซต์ ซึ่งแสดงข้อมูล 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องอะไร บอกว่าแต่ละเว็บเพจเสนอ เนื้อหา หัวข้อ หรือประเด็นอะไร และ 2. เชื่อมโยงกันอย่างไร บอกว่า หน้าเว็บเพจแต่ละหน้าเชื่อมโยงกันอย่างไร 

นอกจากนี้ในบทความจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าโครงสร้างเว็บไซต์ มีกี่รูปแบบอะไรบ้าง โครงสร้างเว็บไซต์ ตัวอย่างลักษณะที่ดีมีอะไรบ้าง และโครงสร้างเว็บไซต์ขายของที่ดีส่งผลต่อการทำ SEO อย่างไร ตลอดจนเรายังบอกเคล็ดลับการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ และลักษณะการใช้ข้อมูลที่ดี เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • โครงสร้างเว็บไซต์ มีอะไรบ้าง
 • โครงสร้างเว็บไซต์มีผลต่อ SEO อย่างไร

โครงสร้างเว็บไซต์ ตัวอย่างลักษณะที่ดี มีอะไรบ้าง

โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีควรคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมายของเว็บไซต์ ประเภทของเว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ และเทคนิค SEO เป็นต้น

โครงสร้างเว็บไซต์มีกี่ลักษณะ ประกอบด้วยลักษณะใดบ้าง

โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

– ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ควรสามารถเข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องอ่านคำอธิบายใดๆ

– เรียบง่าย 

ไม่ควรมีหน้าเว็บเพจมากเกินไป โดยควรมีหน้าเว็บเพจที่จำเป็นเท่านั้น

– มีลำดับชั้น 

หน้าเว็บเพจควรมีลำดับชั้นที่ชัดเจน โดยหน้าเว็บเพจหลักควรเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจย่อยที่เกี่ยวข้อง

– เชื่อมโยงกัน 

หน้าเว็บเพจควรเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

รูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ มีอะไรบ้าง

สำหรับโครงสร้างเว็บไซต์ html คือแผนผังหรือแผนที่ของเว็บไซต์ นอกจากนี้โครงสร้างเว็บไซ์ยังมีรูปแบบอื่น ๆ ดังนี้

– โครงสร้างเว็บไซต์ตัวอย่างแบบลำดับชั้น คือ

Hierarchical Structure เป็นโครงสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยหน้าเว็บเพจหลักจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจย่อยที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างแบบลำดับชั้นจะช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

– โครงสร้างเว็บไซต์ตัวอย่างแบบตาราง คือ

Web Structure เป็นโครงสร้างเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันทุกหน้า โดยไม่คำนึงถึงลำดับชั้น โครงสร้างแบบใยแมงมุมช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างอิสระ แต่อาจทำให้ยากต่อการติดตามลำดับของข้อมูล

– โครงสร้างเว็บไซต์ตัวอย่างแบบใยแมงมุม คือ

Web Structure เป็นโครงสร้างเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันทุกหน้า โดยไม่คำนึงถึงลำดับชั้น โครงสร้างแบบใยแมงมุมช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างอิสระ แต่อาจทำให้ยากต่อการติดตามลำดับของข้อมูล

– โครงสร้างเว็บไซต์ตัวอย่างแบบผสมผสาน คือ

Hybrid Structure เป็นโครงสร้างเว็บไซต์ที่ผสมผสานระหว่างโครงสร้างแบบลำดับชั้นและโครงสร้างแบบใยแมงมุม โครงสร้างแบบผสมผสานช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและอิสระ

– โครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงลำดับ คือ

Sequential Structure คือ โครงสร้างเว็บไซต์ที่แบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่และย่อยหมวดหมู่ตามลำดับชั้น โดยหน้าหลักจะเป็นหน้าแรกที่ผู้ใช้จะเห็น จากนั้นจึงจะมีหน้าย่อยและหน้าย่อยย่อยตามลำดับ โครงสร้างแบบลำดับชั้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถเลื่อนลงตามลำดับชั้น เพื่อค้นหาเนื้อหาที่ต้องการ

โครงสร้างเว็บไซต์ขายของที่ดีส่งผลต่อการทำ SEO อย่างไร

โครงสร้างเว็บไซต์ขายของที่ดีสำหรับเป็นกลยุทธ์ช่วยขาย มีบทบาทสำคัญต่อ SEO โดยส่งผลต่อหลายประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การจัดทำดัชนี

 • บอทของเครื่องมือค้นหาจะรวบรวมและจัดทำดัชนีเว็บไซต์พื่อเข้าใจเนื้อหาและจัดอันดับเว็บไซต์ในผลการค้นหา โครงสร้างที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลทำให้บอทสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น ซึ่งนำไปสู่การจัดทำดัชนีและการจัดอันดับที่ดีขึ้น
 • โครงสร้างลำดับชั้นที่มีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจนและการเชื่อมโยงภายในช่วยให้บอทสามารถสำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหน้าที่สำคัญทั้งหมดจะได้รับการตรวจพบ

2. การจัดอันดับ

 • เว็บไซต์ที่มีโครงสร้างดีจะกระจายอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อหน้าที่สำคัญมีการเชื่อมโยงจากหน้าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายในไซต์ อำนาจของพวกเขาจะเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การให้อันดับที่สูงขึ้นในผลการค้นหา
 • การใช้คำหลักที่กำหนดเป้าหมายใน URL และเมนูการนำทางช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจหัวข้อที่ครอบคลุมในแต่ละหน้า ซึ่งนำไปสู่การให้อันดับที่ดีขึ้นสำหรับการค้นหาที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ของผู้ใช้

 • ผู้เยี่ยมชมมีแนวโน้มที่จะหาข้อมูลที่ต้องการและมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนและใช้งานง่าย ซึ่งอาจนำไปสู่อัตราการแปลงที่เพิ่มขึ้นและสัญญาณผู้ใช้เชิงบวก เช่น ระยะเวลาเซสชันที่นานขึ้นและอัตราการตีกลับที่ต่ำลง ซึ่งอาจส่งผลดีต่อ SEO ทางอ้อม
 • โครงสร้างที่สมเหตุสมผลพร้อมการนำทางที่ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถหาทางไปรอบ ๆ เว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น ลดการหงุดหงิดและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม

Category และ Tag นำไปใช้ต่างกันยังไง เพื่อให้ได้ SEO ที่ดียิ่งขึ้น 

– Category 

ใช้เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันตามหัวข้อหลัก ช่วยให้ผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

– Tag 

ใช้เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันตามหัวข้อย่อยหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาเนื้อหาที่ต้องการได้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น

ทำไมโครงสร้างเว็บไซต์ถึงมีความสำคัญ

 • ช่วยให้ผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
 • ช่วยให้กระจายอำนาจไปยังหน้าที่สำคัญ ๆ ของเว็บไซต์
 • ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาเนื้อหาที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

ทริคในการวางโครงสร้างเว็บไซต์ให้ได้ตามที่ google ต้องการ

 • ใช้คำหลักที่เหมาะสมในชื่อหมวดหมู่และแท็ก
 • เชื่อมโยงภายในระหว่างหน้าที่เกี่ยวข้องกัน
 • ใช้ URL ที่ชัดเจนและกระชับ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณเข้ากันได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เคล็ดลับการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ และลักษณะการใช้ข้อมูลที่ดี 

 • เริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเนื้อหาใดที่คุณต้องการนำเสนอและโครงสร้างเว็บไซต์ควรเป็นอย่างไร
 • วางแผนโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณอย่างรอบคอบ พิจารณาว่าหน้าต่าง ๆ ควรเชื่อมโยงกันอย่างไรและผู้ใช้จะค้นหาเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างไร
 • ใช้คำหลักที่เหมาะสมในชื่อหน้าและ URL ของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของหน้าของคุณและจัดอันดับให้สูงในผลการค้นหา
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย ผู้ใช้ควรสามารถค้นหาเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มผู้ใช้บริการและยอดขายให้กับธุรกิจสุขภาพและความงามของคุณหรือไม่?

Funnel เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม เราพร้อมช่วยคุณสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ รองรับ SEO และทุกอุปกรณ์การใช้งาน พร้อมทั้งดูแลการตลาดของคุณโดยใช้ข้อมูล Insight เพื่อให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

บริการของเราครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์ การทำการตลาดออนไลน์ตามกลยุทธ์การตลาดแบบแข่งขันให้ธุรกิจแข็งแกร่ง และวิเคราะห์ผลลัพธ์ เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจมดล้มยักษ์ได้! เพียงใช้กลยุทธ์กฎ Lanchester 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ โครงสร้างเว็บไซต์

โครงสร้างของเว็บไซต์มีอะไรบ้าง

– โครงสร้างแบบลำดับชั้น (Hierarchical Structure)
– โครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure)
– โครงสร้างแบบเชื่อมโยงอิสระ (Web Linked Structure)
– โครงสร้างแบบผสม (Hybrid Structure)

หลักในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ มีอะไรบ้าง

– เริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
– วางแผนโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณอย่างรอบคอบ
– ใช้คำหลักที่เหมาะสมในชื่อหน้าและ URL ของคุณ
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย

ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ มีอะไรบ้าง

1. วางแผนและออกแบบเว็บไซต์
2. พัฒนาเว็บไซต์
3. ทดสอบเว็บไซต์
4. เผยแพร่เว็บไซต์

โครงสร้างเว็บไซต์คืออะไร

แผนผังหรือแผนที่ของเว็บไซต์ ซึ่งแสดงข้อมูล 2 เรื่อง ดังนี้
– เรื่องอะไร | บอกว่า แต่ละเว็บเพจเสนอ เนื้อหา หัวข้อ หรือประเด็นอะไร
– เชื่อมโยงอย่างไร | บอกว่า แต่ละเว็บเพจเชื่อมโยงกันอย่างไร

องค์ประกอบของเว็บไซต์ มี 4 ส่วนอะไรบ้าง

– หัวเรื่อง (Header)
– เนื้อหา (Body)
– ส่วนท้าย (Footer)
– เมนู (Navigation)

Webpage Website Homepage มีจุดแตกต่างกันอย่างไร

– Webpage คือ หน้าเว็บใดๆ บนเว็บไซต์
– Website คือ เว็บไซต์ทั้งหมด
– Homepage คือ หน้าแรกหรือหน้าหลักของเว็บไซต์

Similar Posts