กลยุทธ์แลนเชสเตอร์

ธุรกิจมดล้มยักษ์ได้! เพียงใช้กลยุทธ์กฎ Lanchester เป็น

ในภูมิทัศน์การแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พลวัตได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก “ธุรกิจมด” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวิสาหกิจขนาดเล็กและบริษัทสตาร์ทอัพ ขณะนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายที่น่ากลัวจาก “ยักษ์ใหญ่” ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นและผู้นำในอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมสมรภูมิที่ไม่เท่าเทียมกันนี้ ผู้ประกอบการและผู้นำทางธุรกิจจึงหันมาใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ที่เรียกว่า Lanchester บทความของเราจึงนำเสนอให้เข้าใจว่ากลยุทธ์กฎของ Lanchester คืออะไร ใครคือผู้สร้าง Lanchester แปลว่าอะไร โดยเราจะอธิบายเปรียบเทียบให้เข้าใจว่า Lanchester Strategy Business คล้ายการวางกลยุทธ์สงครามอย่างไร รวมถึงบอก 2 Lanchester Strategy ของบริษัทเล็ก VS บริษัทใหญ่ ตลอดจนบอกวิธีการเตรียมพร้อมก่อนใช้ New Lanchester Strategy จะต้องเริ่มต้นอย่างไร เพื่อให้คนทำธุรกิจปรับเปลี่ยนวิธีที่ธุรกิจขนาดเล็กเผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม และเรายังตอบคำถามที่พบบ่อย Lanchester อ่านว่าอะไร และ What is the Lanchester principle ทั้งหมดเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ในเวทีธุรกิจสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  • กลลยุทธ์ของ Lanchester
  • Lanchester คืออะไร

กลยุทธ์กฎของ Lanchester คืออะไร ใครคือผู้สร้าง

Lanchester แปลว่ากลยุทธ์กฎของ Lanchester คือเฉพาะกลยุทธ์ทางกีฬาที่ใช้ในการคำนวณความเสียหายในการสู้รบหรือการต่อสู้ระหว่างสองข้าศึก นักวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อออฟแลร์ดเซอร์เวิร์ด แฮนรี่ ลังเชสเตอร์ (Oswald Herbert Ernst Lanchester) เป็นผู้สร้างกลยุทธ์ Lanchester และเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงในตำนาน โดยเฉพาะในการคำนวณและการวิเคราะห์การสู้รบและการแข่งขันทางกายภาพ

  • Lanchester Strategy Business คล้ายการวางกลยุทธ์สงครามอย่างไร

Lanchester Strategy Business มีความเหมือนและความแตกต่างกับกลยุทธ์การทำสงคราม กลยุทธ์ทั้งสองเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กองกำลังเพื่อความสำเร็จ แต่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน โดยกลยุทธ์การทำสงครามมีเป้าหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่ง และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลกำไร นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในการทำสงคราม ในขณะที่กลยุทธ์ทางธุรกิจมักต้องมีการวางแผนและการปรับตัวในระยะยาว แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์เหล่านี้แตกต่างกัน และบทเรียนจากกลยุทธ์การทำสงครามอาจมีคุณค่าในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับการแข่งขันในตลาด

2 Lanchester Strategy ของบริษัทเล็ก VS บริษัทใหญ่

Lanchester ได้พัฒนากลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์ 2 แบบหลัก คือ Lanchester’s Square Law (กฎพื้นที่แบบ Lanchester) และ Lanchester’s Linear Law (กฎเส้นตรงแบบ Lanchester) ซึ่งใช้ในการคำนวณการสู้รบและการแข่งขัน แต่ควรระวังว่า Lanchester’s Square Law และ Lanchester’s Linear Law เป็นกลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในงานวิเคราะห์และการจำลองการสู้รบ แข่งขัน หรือการต่อสู้ต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงเพียงกลยุทธ์ธุรกิจทั่วไปที่ใช้ในธุรกิจของคุณ 

สำหรับ Lanchester Strategy Example ในบริบทของธุรกิจญี่ปุ่น Lanchester Strategy  ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าว่าบริษัทขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างไร กลยุทธ์เหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น “Attrition” และ “Concentration”

  • Attrition Strategy

บริษัทขนาดเล็กค่อยๆ กัดกร่อนส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งรายใหญ่เมื่อเวลาผ่านไป แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายตลาดเฉพาะกลุ่มหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเอาชนะใจลูกค้าแบบค่อยเป็นค่อยไป

  • Concentration Strategy

บริษัทขนาดเล็กมุ่งความสนใจไปที่ความพยายามและทรัพยากรของตนไปยังกลุ่มตลาดเฉพาะที่พวกเขาสามารถเป็นเลิศได้ ด้วยการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม พวกเขาตั้งเป้าที่จะครองกลุ่มนั้น แม้ว่าพวกเขาจะมีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างน้อยในอุตสาหกรรมในวงกว้างก็ตาม

กลยุทธ์ของ Lanchester เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของญี่ปุ่นมีกลยุทธ์ในการจัดการแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่อย่างไร ซึ่งส่งผลต่อ Lanchester Strategy Market share หรือการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขา

ก่อนใช้ New Lanchester Strategy จะต้องเริ่มต้นอย่างไร

การใช้ New Lanchester Strategy (กลยุทธ์แบบใหม่ของ Lanchester) เพื่อเป็น Lanchester Strategy Marketing ในธุรกิจหรือการแข่งขันต้องเริ่มต้นด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์และการเตรียมเบื้องต้น เพื่อให้คุณสามารถนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ในสถานการณ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง

เริ่มต้นโดยการทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดที่คุณกำลังแข่งขัน รู้จักกับคู่แข่งของคุณ ทราบถึงความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของพวกเขา รู้จักลูกค้าในตลาดและความต้องการของพวกเขา การทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เป็นพื้นฐานและสำคัญอย่างมากในการใช้กลยุทธ์ Lanchester

2. กำหนดวัตถุประสงค์และยึดมั่นในกลยุทธ์

หลังจากที่คุณทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับตลาดและคู่แข่ง กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณในการใช้กลยุทธ์ Lanchester ให้ชัดเจน ว่าคุณต้องการที่จะสร้างความแข็งแกร่งในตลาด ลดคู่แข่ง หรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในแต่ละกรณี

3. การคำนวณและการจำลอง

ใช้สูตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อคำนวณผลกระทบของกลยุทธ์และการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ยังสามารถใช้โมเดลการจำลอง เพื่อจำลองสถานการณ์และทดสอบกลยุทธ์ก่อนนำมาใช้ในตลาดจริง

4. การวางกลยุทธ์และปรับปรุง

หลังจากที่คุณมีข้อมูลและการคำนวณ วางกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ของคุณ อาจเป็นการปรับแต่งกลยุทธ์การตลาด เพิ่มคุณค่าในผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสร้างความแตกต่างที่สังเกตได้ในตลาด

5. การติดตามและประเมินผล

หลังจากที่คุณได้ใช้กลยุทธ์ Lanchester ในตลาด ต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูว่ากลยุทธ์ได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และปรับปรุงกลยุทธ์ตามความเปลี่ยนแปลงในตลาดหรือสถานการณ์การแข่งขัน

การใช้ New Lanchester Strategy ต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การแข่งขันในตลาดอย่างเป็นประสิทธิภาพ และมีความสำเร็จในระยะยาว โดยอาจเลือกใช้ Funnel.in.th! บริการรับทำ SEO เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับคุณ เนื่องจากสามารถช่วยยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญการการทำ SEO ด้วยกลยุทธ์แบบฉบับมือโปร ผ่านหลัก EEAT และ YMYL ที่จะช่วย SEO ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเรายังเข้าใจและใช้หลักการของกลยุทธ์ Lanchester เพื่อช่วยให้คุณเติบโตอย่างมีกลยุทธ์ เราออกแบบโซลูชันที่เหมาะกับเป้าหมายและงบประมาณของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่ายอดขายจะเติบโตแบบธรรมชาติอย่างยั่งยืน เราหมั่นตรวจสอบแนวโน้มสถิติ SEO ROI ปี 2023 ธุรกิจไหนได้ผลตอบแทนจาก SEO มากที่สุด บอกลาความยุ่งยากในการสร้างเนื้อหา Content เพราะเราช่วยคุณสร้าง Traffic หลักแสนได้ นอกจากนี้ แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของเรายังรับประกันผลลัพธ์ที่แท้จริงและวัดผลได้ เข้าร่วมธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้ร่วมมือกับเราเพื่อบรรลุความยิ่งใหญ่ และทำให้ความฝันธุรกิจของคุณเป็นจริง! 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Lanchester อ่านว่าอะไร

คำว่า Lanchester อ่านว่า “แลนเชสเตอร์”

What is the Lanchester principle

หลักการ Lanchester (Lanchester principle) เป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ถูกพัฒนาโดยออฟแลร์ด เซอร์เวิร์ด แฮนรี่ ลังเชสเตอร์ (Oswald Herbert Ernst Lanchester) ในทศวรรษที่ 20 ซึ่งใช้ในการคำนวณและโมเดลสถานการณ์ที่มีการสู้รบหรือการแข่งขันระหว่างสองฝ่ายหรือกลุ่มคู่แข่งต่าง ๆ
หลักการ Lanchester มี 2 รูปแบบหลัก คือ
1. กลยุทธ์แบบสี่เหลี่ยม (Lanchester’s Square Law)
ใช้สำหรับคำนวณผลกระทบของกำลังทางทหารในการสู้รบ สำหรับตัวอย่างง่าย ๆ คือ ถ้ากำลังทางทหารของคู่แข่ง A เท่ากับ X และกำลังทางทหารของคู่แข่ง B เท่ากับ Y แล้วสามารถคำนวณว่าคู่แข่ง A และ B จะมีการสู้รบกันเป็นเวลากี่รอบ โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นโดย Lanchester
2. กลยุทธ์แบบเส้นตรง (Lanchester’s Linear Law)
ใช้สำหรับการคำนวณความเปลี่ยนแปลงของกำลังทางทหารหรือการแข่งขันในรูปแบบเส้นตรง สำหรับตัวอย่าง คือ ในการแข่งขันในตลาดธุรกิจ สามารถใช้หลักการ Lanchester แบบเส้นตรงเพื่อคำนวณการแข่งขันในตลาด โดยการปรับปรุงและตอบสนองต่อเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในตลาด
หลักการ Lanchester เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวางกลยุทธ์และการวิเคราะห์การแข่งขันในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การวางกลยุทธ์ทางทหาร การแข่งขันในธุรกิจ หรือการวางกลยุทธ์การตลาด โดยที่หลักการ Lanchester ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจสามารถวางแผนและตอบสนองต่อสถานการณ์การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Similar Posts