กลยุทธ์ธุรกิจ 3M

สูตรเริ่มต้นธุรกิจผ่านกลยุทธ์ 3M Model ที่นำมาใช้ได้ผลจริง

ทั่วไปแล้ว 3M Model เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผนและเริ่มต้นธุรกิจใหม่ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำกรอบการทำงานนี้ที่ครอบคลุมสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ โดยเน้นตั้งแต่ให้ทุกคนทราบว่า 3 M ย่อมาจากอะไร Model ธุรกิจ หลักการ 3M คืออะไร เพราะหากถามว่า 3M Model คืออะไร น้อยคนที่จะทราบว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญของกรอบความคิด ระเบียบวิธี และตลาด เราจะอธิบายลงลึกไปถึง 3M Model Of Motivation และ GSC’s 3M Model Of Communication รวมถึงบอกประโยชน์จากการเริ่มต้นธุรกิจผ่านการบริหาร 3M แนวทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นสามารถก้าวผ่านความซับซ้อนของการเป็นผู้ประกอบการ และสุดท้ายเราจึงจะมาตอบคำถามที่พบบ่อย 3 M Man Machine Method คืออะไร และหลักการบริหาร 3M คืออะไร ทั้งหมดเพื่อให้คุณเปลี่ยนความคิดให้เป็นกิจการที่ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน

 • Model ธุรกิจบริหารกันอย่างไร
 • ข้อดีของการใช้กลยุทธ์ 3M Model

ทำความรู้จัก Model ธุรกิจ หลักการ 3M คืออะไร

หากถามว่า 3M Model คืออะไร จะต้องเกริ่นอธิบายให้เข้าใจเบื้องต้นว่า Model ธุรกิจหลักการ 3M คือแนวคิดหรือโมเดลที่ใช้ในการวางแผนและจัดการธุรกิจองค์กร โดยมีความสำคัญใน 3 ส่วนหลัก คือ Market (ตลาด), Money (เงิน), และ Manpower (คนงาน) ดังนั้น 3M Model จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจของพวกเขาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

หลักการบริหาร 3M พื้นฐาน ผ่านแนวคิด 3 M เป็นอย่างไร

หลักการบริหาร 3M เป็นหลักการทางธุรกิจที่ใช้แนวคิดของ 3M คือ Market (ตลาด), Money (เงิน), และ Manpower (คนงาน) เพื่อจัดการและบริหารองค์กรอย่างเป็นประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่แต่ละด้าน ดังนี้

1. Market (ตลาด)

 •    การศึกษาตลาด

ควรทำการศึกษาตลาดอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า รู้จักคู่แข่ง และรู้เทรนด์ในตลาด 

ทำความเข้าใจเรื่อง GSC’s 3M Model Of Communication รูปแบบการสื่อสารแบบ 3M เป็นแนวคิดที่มักถูกใช้ในบริบทของการตลาดและการสื่อสาร โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการค้าปลีก มันเกี่ยวข้องกับกรอบ GSC (Goods, Services, and Communication) ซึ่งช่วยธุรกิจวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การสื่อสารของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ แบบจำลองการสื่อสารแบบ 3M ประกอบด้วย

1. สินค้า (Merchandise)

หมายถึงสินค้าหรือบริการที่บริษัทนำเสนอให้กับลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ และประโยชน์ของสินค้า ความรู้เหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อความ (Message)

แทนเนื้อหาและข้อมูลที่บริษัทส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา การสร้างข้อความที่ชัดเจนและน่าสนใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สื่อ (Media)

สื่อหมายถึงช่องหรือแพลตฟอร์มที่บริษัทใช้ในการส่งข้อความถึงผู้ชม นี่อาจรวมถึงช่องสื่อสารต่าง ๆ เช่น โฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ การตลาดผ่านอีเมล และอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 •    การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ

อาจต้องปรับปรุงหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และมีคุณค่าสูง

 •    การตลาดและโฆษณา

วางแผนการตลาดและการโฆษณาให้เหมาะสมกับตลาด เพื่อเพิ่มการรู้จักและยอดขาย

2. Money (เงิน)

 •    การจัดหาทุน

วางแผนการระดมทุนในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจ ต้องพิจารณาว่าควรระดมทุนจากแหล่งใด ๆ เช่น นักลงทุน, กู้ยืมเงิน, หรือการลงทุนเอง

 •    การบริหารการเงิน

จัดการรายรับและรายจ่ายของธุรกิจให้มีสมดุลและสามารถคุมการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 •    การวางแผนการเงิน

วางแผนการเงินในระยะยาวและระยะสั้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางการเงิน

3. Manpower (คนงาน)

 •    การเลือกบุคคลที่เหมาะสม

ควรเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องการ เพื่อให้ทีมงานมีคุณค่าสูง

 •    การบริหารทีม

สร้างทีมงานที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จ

 •    การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมองค์กร

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความสร้างสรรค์และการนำนวัตกรรมเข้าสู่องค์กร

การใช้หลักการบริหาร 3M จะช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามสถานการณ์และถือเป็น 3M Model Of Motivation การกระตุ้นแรงจูงใจเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประโยชน์จากการเริ่มต้นธุรกิจผ่านการบริหาร 3M 

การเริ่มต้นธุรกิจโดยใช้การบริหาร 3M Model (Merchandise, Message, Media) มีหลายประโยชน์ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ ได้ดังนี้

1. ช่วยให้เข้าใจตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

การวิเคราะห์และเข้าใจสินค้าหรือบริการที่คุณจะขาย (Merchandise) เป็นขั้นตอนสำคัญในการหาว่ามีอะไรที่ตลาดกำลังค้นหา และกลุ่มเป้าหมายของคุณกำลังมีความต้องการในอะไรบ้าง ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความและสื่อให้เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมายของคุณ

2. ช่วยสร้างข้อความที่น่าสนใจ

การสร้างข้อความ (Message) ที่ชัดเจนและน่าสนใจเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า คุณต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณและวิสัยทัศน์ของธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จัก การทำ 3M Model ช่วยให้คุณวางแผนทำข้อความให้เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มเป้าหมายของคุณ

3. ช่วยเลือกสื่อและช่องสื่อที่เหมาะสม

การเลือกสื่อ (Media) และช่องสื่อที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการกระจายข้อความของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรเลือกสื่อและช่องสื่อที่ตรงกับพื้นที่ที่ลูกค้าของคุณอาศัยอยู่และการสื่อสาร การใช้ 3M Model ช่วยให้คุณเลือกสื่อและช่องสื่อที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

4. ช่วยลดความเสี่ยง

การวางแผนและการบริหาร 3M Model ช่วยให้คุณทำการวิเคราะห์และการวางแผนขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจของคุณอย่างรอบด้าน นี่ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน และเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

5. ช่วยให้มีการสื่อสารที่เป็นระบบและทันเหตุการณ์

การใช้ 3M Model ช่วยให้คุณมีการสื่อสารที่เป็นระบบและทันเหตุการณ์กับลูกค้าของคุณ สามารถช่วยให้คุณปรับการสื่อสารและกลยุทธ์ของคุณในการตอบสนองต่อเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างรวดเร็ว

6. ช่วยให้เพิ่มยอดขายและการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

การรวม 3M Model เข้าในกลยุทธ์การสื่อสารของคุณ ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับการเพิ่มยอดขายและการบริหารธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาการเริ่มต้นธุรกิจโดยการบริหาร 3M Model โดยให้เรา Funnel ช่วยให้คุณมีกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ลูกค้าของคุณรู้จักกับสินค้าหรือบริการ โดยเราสร้างข้อความที่น่าสนใจผ่านการทำ SEO ด้วยกลยุทธ์แบบฉบับมือโปร สร้าง Content และเลือกสื่อช่องสื่อที่เหมาะสม เพื่อยกระดับเว็บไซต์สร้าง Traffic หลักแสน โดยเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และที่สุดคือเป้าหมายในการช่วยเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จผ่านการตรวจสอบแนวโน้มสถิติ SEO ROI ปี 2023 ธุรกิจไหนได้ผลตอบแทนจาก SEO มากที่สุด และเรายังช่วยเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น เพราะทีมงานของเราศึกษาหลัก EEAT และ YMYL ที่จะช่วย SEO ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาปลดล็อกศักยภาพการขายของคุณด้วยช่องทางการออกแบบที่เหมาะสม มีการเติบโตแบบให้ผลลัพธ์จริง!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

3 M Man Machine Method คืออะไร

3 M Man Machine Method คือความสัมพันธ์ระหว่างคน (Man), เครื่องจักร (Machine), และวิธีการ (Method)

หลักการบริหาร 3M คืออะไร

หลักการบริหาร 3M คือกลยุทธ์หรือหลักการที่ใช้ในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการการทำงาน เป้าหมายหลักของหลักการนี้คือเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กรหรือธุรกิจ ดังนี้

1. บริหารคน (Man)

การบริหารคนเกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของคนในองค์กร

2. บริหารเครื่องจักร (Machine)

เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในกระบวนการงาน เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร

3. บริหารวิธีการ (Method)

เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการการทำงาน เพื่อที่จะทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด 

Similar Posts