วิธีเขียนบทความ SEO 2024 บทความ SEO คืออะไร ทำไมถึงสำคัญที่สุด

การทำ SEO บนการตลาดออนไลน์นั้น จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับบนหน้าแรกของผล Search Engine ทำให้ให้แบรนด์หรือธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือมากขึ้น หัวใจสำคัญของการทำ SEO คือ การเขียนบทความ SEO จะทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าแรกได้อย่างไร ในบทความนี้จะมาเจาะลึกวิธีเขียนบทความ SEO ปี 2024 บทความ SEO คืออะไร ทำไมถึงสำคัญที่สุด

บทความ SEO คืออะไร

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization แปลเป็นไทยว่า การปรับแต่งให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา หมายถึง กระบวนการที่ช่วยเพิ่ม Traffic หรือจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์จาก Search Engine ต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา เป้าหมายหลักคือ การทำให้เว็บไซต์ของเราปรากฏในหน้าแรกของผลการค้นหา เมื่อผู้ใช้ค้นหาด้วย Keyword ที่เกี่ยวข้อง

บทความ SEO (SEO Content) คือ บทความที่ถูกปรับแต่งให้สอดคล้องกับอัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหาของ Google (Search Engine)  ทำให้ Search Engine เข้าใจง่ายว่าบทความเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ส่งผลให้มีโอกาสติดอันดับดีๆ บนหน้าผลการค้นหา (Search Engine Result Page: SERP) มากขึ้น และดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินโฆษณา

บทความ SEO กับ บทความธรรมดาแตกต่างกันอย่างไร

บทความ หมายถึง งานเขียนที่เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็น หรือเรื่องราวต่างๆ  

ประเภทบทความมีหลากหลาย แบ่งเป็นบทความธรรมดา เช่น บทความข่าว บทความสารคดี และประเภททางการตลาดดิจิทัล คือ บทความ SEO 

บทความ SEO ต่างจาก บทความธรรมดา ดังนี้

หัวข้อบทความ SEOบทความธรรมดา
เป้าหมายดึงดูด Traffic จาก Search Engine ติดอันดับบน Googleให้ข้อมูล แบ่งปันความรู้ หรือเพื่อความบันเทิง
เนื้อหาตรงประเด็น ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เน้นคีย์เวิร์ดหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องตรงประเด็น เน้นความคิดสร้างสรรค์
โครงสร้างชัดเจน แบ่งย่อหน้า หัวข้อ Bullet Pointยืดหยุ่น ไม่จำเป็นต้องแบ่งย่อหน้าหรือหัวข้อ
รูปภาพเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ใส่ Alt Textไม่จำเป็นต้องใช้
Meta Descriptionน่าสนใจ กระชับ ดึงดูดให้คลิกอาจไม่มี
Backlinkเน้นสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพอาจไม่มี

ความสำคัญของบทความ SEO

บทความ SEO มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำการตลาดออนไลน์ เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบนหน้าแรกของ Google เมื่อบทความของเราติดอันดับบนหน้าแรก ย่อมมีโอกาสถูกผู้ใช้ Google คลิกเข้ามาอ่านมากขึ้น ส่งผลดีต่อการเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) และสร้างโอกาสทางธุรกิจ  เมื่อผู้ใช้เห็นเว็บไซต์ของเราบ่อยๆ บนหน้าแรก Google ช่วยให้ผู้ใช้จดจำแบรนด์ของเราได้ซึ่งเป็นวิธีเพิ่มการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) อย่างหนึ่ง

บทความ SEO มุ่งเน้นไปที่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ทำให้ดึงดูดผู้ใช้ที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้ตรงประเด็น บทความ SEO ที่มีเนื้อหาคุณภาพ ดี ถูกต้อง ย่อมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ กระตุ้นให้ผู้ใช้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ และการทำบทความ SEO ไม่จำเป็นต้องเสียค่าโฆษณา จึงช่วยประหยัดงบประมาณทางการตลาด

SEO เกี่ยวข้องอย่างไรกับนักเขียน

SEO (Search Engine Optimization) เป็นวิธีการทางด้านการตลอดออนไลน์ที่ช่วยเพิ่ม Traffic บนเว็บไซต์ ซึ่งทำได้โดยการเขียนบทความ SEO ทำให้เกี่ยวข้องกับ นักเขียน ตรงโดย นักเขียนที่ทำตําแหน่ง SEO ต้องใช้ทักษะการเขียนที่ดี เพื่อเขียนเนื้อหาให้น่าสนใจ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ดึงดูดให้ผู้ใช้คลิกเข้ามาอ่านได้ ดังนั้นสำหรับนักเขียนออนไลน์ SEO เป็นอีกทักษะสำคัญที่นักเขียนควรมี ช่วยให้นักเขียนบทความที่มีคุณภาพมากขึ้น

ก่อนเขียนบทความ SEO ควรรู้อะไรบ้าง

นอกจากทักษะการเขียนและการใช้ภาษาที่ดีแล้ว ก่อนเขียนบทความ SEO ควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับ SEO ทำความเข้าใจ Search Engine ว่า บทความที่เขียนตรงกับความต้องการของ Google หรือไม่ ทั้งปัจจัย On-Page หรือ ปัจจัยภายในเว็บไซต์ เช่น เนื้อหา คำหลัก โครงสร้างเว็บไซต์ ความเร็วในการโหลด และปัจจัย Off-Page ปัจจัยภายนอกเว็บไซต์ เช่น ลิงก์จากเว็บไซต์อื่นๆการเข้าใจอัลกอริทึมช่วยให้บทความมีอันดับที่ดี บน Google Search

นักเขียนต้องเข้าใจหลักการใช้คีย์เวิร์ด (Keyword Research ) อย่างเหมาะสม พร้อมจัดโครงสร้างบทความให้อ่านง่าย แบ่งย่อหน้า หัวข้อ และใช้ Bullet Point ให้เหมาะสมได้

ตัวอย่าง บทความ SEO ที่ดี

ตัวอย่างการบทความ SEO ที่ดี ควรเป็นบทความที่มีหัวข้อที่น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน  มีโครงสร้างบทความที่ชัดเจน เนื้อหาที่มีคุณภาพ ตรงประเด็น ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เน้นการใช้ภาษาที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ใส่คีย์เวิร์ดหลักใน Title Tag, Meta Description, Heading Tag และเนื้อหาบทความ กระจายคีย์เวิร์ดอย่างเป็นธรรมชาติ เขียน Meta Description ให้กระชับ กระตุ้นให้คลิกเข้ามาอ่านดึงดูดให้ผู้อ่านคลิกเข้ามาอ่าน

หลักการเขียนบทความ SEO

การเขียนบทความ SEO มีหลักการเขียนที่ชัดเจน ตั้งแต่การเลือกใช้คำ หรือที่เรียกกันว่า Keyword ไปจนถึงโครงสร้าง Heading ต่างๆ ที่สำคัญการมีเทคนิคในการเขียน SEO จะช่วยให้บทความติดหน้าแรกได้ง่ายขึ้น

เทคนิควิธีการเขียนบทความ SEO ให้ติดอันดับ 2024

การเตรียมค้นหาคีย์เวิร์ด

เลือกคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และมีปริมาณการค้นหาสูง แต่ไม่ควรสูงจนเกินไป เพราะนั่นหมายถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นตาม ควรศึกษาว่าคู่แข่งใช้คีย์เวิร์ดอะไรบ้าง และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คีย์เวิร์ดจะทำให้เห็นจำนวนการค้นหา (Keyword Research) ช่วยให้ตัดสินใจในการเลือกใช้คีย์เวิร์ดง่ายขึ้น

Title Tag และ Meta Description

ใส่คีย์เวิร์ดหลักใน Title Tag และเขียน Meta Description ให้น่าสนใจ Title Tag ควรมีจำนวนคำไม่เกิน 60 คำ แนะนำให้ใช้ Main Keyword มาตั้งเป็นชื่อ Title Tag ได้เลย  สำหรับการ เขียน Meta Description ไม่ควรเกิน 100-160 คำ เพื่อให้กระชับ ดึงดูดให้ผู้อ่านคลิกเข้ามาอ่าน 

จัดโครงสร้างบทความให้ดี

ต้องมี Heading 1  Heading 2 Heading 3 ที่เหมาะสม ใส่คีย์เวิร์ดหลักใน Heading Tag และเนื้อหาบทความ พร้อมกระจายคีย์เวิร์ดอย่างเป็นธรรมชาติ จำนวนคำในบทความควรมีประมาณ 1,000-1,500 คำ  ในเนื้อหาควรมี Internal Link และ External Link เพื่อสร้าง Traffic ให้เว็บไซต์

ใส่รูปภาพ วิดีโอ หรือ Infographic ที่น่าสนใจ

แม้ว่า Search Engine จะไม่สามารถนับคำได้จากรูปภาพ แต่เราสามารถใส่ Alt Text ในรูปภาพเพื่อให้นับคำในภาพได้ เนื่องจากการใช้รูปภาพ วิดีโอ หรือ Infographic ที่สวยงาม สามารถดึงดูดให้คนสนใจได้ง่ายกว่าตัวหนังสือ

อัปเดตบทความ

การอัปเดตเนื้อหาบทความใหม่อยู่เสมอ ก็เพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาบทความยังคงเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้อ่าน

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ บทความ SEO

บทความ SEO ที่ดีควรมีกี่คำ

จำนวนคำในบทความควรมีประมาณ 1,000-1,500 คำ พร้อมกระจายคีย์เวิร์ดอย่างเป็นธรรมชาติ 

ตําแหน่ง SEO คืออะไร

ตำแหน่ง SEO  คือ ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการทำ Search Engine Optimization (SEO) หรือการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine อย่าง Google หน้าที่ความรับผิดชอบ ตั้งแต่ปรับแต่งเนื้อหาและโครงสร้างเว็บไซต์ไปจนถึงติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ SEO

SEO เริ่มยังไง

ก่อนเริ่มเขียนบทความ SEO ควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับ SEO ทำความเข้าใจ Search Engine  หลักการใช้คีย์เวิร์ด (Keyword Research ) หลักการเขียน SEO ที่มีประสิทธิภาพก่อน

เขียนบทความยังไงให้น่าสนใจ

เทคนิควิธีการเขียนบทความ SEO ให้น่าสนใจ คือต้องเข้าใจว่าผู้อ่านอยากรู้อะไร จึงเริ่มเขียนโดย เลือกคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  ใส่คีย์เวิร์ดหลักใน Title Tag และ Meta Description ให้น่าสนใจ พร้อมจัดโครงสร้างบทความ แบ่งย่อหน้าให้อ่านง่าย 

การทำ SEO มีกี่แบบ

การทำ SEO แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ On-Page SEO มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาและโครงสร้างบนเว็บไซต์ Off-Page SEO มุ่งเน้นไปที่การสร้าง Backlink และ Technical SEO มุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ให้ Search Engine เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย

การเขียนแบบ SEO คืออะไร

การเขียนแบบ SEO คือ การเขียนบทความให้สอดคล้องเครื่องมือค้นหาของ Google (Search Engine) ทำให้ Search Engine เข้าใจง่ายว่าบทความเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ส่งผลให้มีโอกาสติดอันดับดีๆ บนหน้าผลการค้นหา 

Similar Posts