Search Engine คืออะไร ทำงานอย่างไร เจาะลึกทุกแง่มุมได้ในบทความเดียว!

ในยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลข่าวสาร หาสินค้าและบริการ หรือแม้แต่หาความบันเทิง ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัย Search Engine เข้ามาช่วย

บทความนี้จึงจะมาอธิบายว่า search engine คืออะไร มีกี่ประเภทและ search engine ที่นิยมมีอะไรบ้าง รวมถึงลงลึกไปอธิบายว่าหลักการทำงานของ search engine marketing คืออะไร และ search คืออะไร ช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 • Search Engine คืออะไร
 • ประโยชน์ของ Search Engine

search engine คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้างที่ได้รับความนิยม

หลายคนอาจเคยใช้เครื่องมือชนิดนี้ แต่น้อยคนที่จะเข้าใจ ข้อมูลส่วนนี้จะมาอธิบายว่า search engine คืออะไร พร้อมยกตัวอย่าง 5 ตัวอย่างยอดนิยม

Search Engine คืออะไร

Search Engine หรือ เครื่องมือค้นหา หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยรับคำค้นหาจากผู้ใช้ แล้วประมวลผลเพื่อหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาตรงกับคำค้นหานั้นๆ และให้ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้ เครื่องมือค้นหาเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ประเภทของ Search Engine มีอะไรบ้าง

Search Engine สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ตามวิธีการทำงาน ได้แก่

Crawler-based Search Engine 

เป็น Search Engine ที่ทำงานโดยการใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Crawler ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและสร้างดัชนีของเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต โดย Crawler จะเริ่มต้นจากเว็บไซต์หลักๆ แล้วค่อยๆ ขยายขอบเขตไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาตรงกับคำค้นหาของผู้ใช้จะถูกจัดอันดับและแสดงผลลัพธ์แก่ผู้ใช้

Index-based Search Engine 

เป็น Search Engine ที่ทำงานโดยการใช้ดัชนีของเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต แทนที่จะใช้ Crawler ในการรวบรวมข้อมูล ดัชนีของเว็บไซต์ต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เมื่อผู้ใช้ทำการค้นหา โปรแกรมจะค้นหาดัชนีของเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาตรงกับคำค้นหานั้นๆ

ประเภทของ Search Engine ตามประเภทของข้อมูล

นอกจากการแบ่งประเภทตามวิธีการทำงานแล้ว Search Engine ยังสามารถแบ่งประเภทตามประเภทของข้อมูลได้อีกด้วย ดังนี้

 • Web Page Search Engine 

เป็น Search Engine ที่ใช้ในการค้นหาหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ต

 • Image Search Engine 

เป็น Search Engine ที่ใช้ในการค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต

 • Video Search Engine 

เป็น Search Engine ที่ใช้ในการค้นหาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต

 • File Search Engine 

เป็น Search Engine ที่ใช้ในการค้นหาไฟล์บนอินเทอร์เน็ต

5 Search Engine ที่ได้รับความนิยม

search engine ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่

 1. Google เป็น Search Engine ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 90%
 2. Bing เป็น Search Engine ของ Microsoft
 3. Yahoo! Search เป็น Search Engine ของ Yahoo!
 4. Baidu เป็น Search Engine ของจีน
 5. Yandex เป็น Search Engine ของรัสเซีย

Google Search engine คืออะไร

Google Search engine คือ เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาโดย Google Inc.  เป็นที่รู้จักและนิยมใช้มากที่สุดในโลก  โดย Google Search Engine จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Index จากนั้นจะประมวลผลคำค้นหาของผู้ใช้งานและจัดอันดับเว็บไซต์ในดัชนีให้สอดคล้องกับคำค้นหานั้น ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเกี่ยวข้องกับคำค้นหา คุณภาพของเนื้อหา ความนิยมของเว็บไซต์ และปัจจัยอื่น ๆ

meta search engine คืออะไร

meta search engine คือเครื่องมือค้นหาที่ค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือค้นหาอื่นๆ หลายแห่งพร้อมกัน จากนั้นจึงแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาทั้งหมดให้กับผู้ใช้ Meta search engine ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือค้นหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องไปที่เครื่องมือค้นหาแต่ละแห่ง

crawler based search engine คืออะไร

Crawler-based search engine คือเครื่องมือค้นหาที่ทำงานโดยการใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Crawler ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและสร้างดัชนีของเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต โดย Crawler จะเริ่มต้นจากเว็บไซต์หลักๆ แล้วค่อยๆ ขยายขอบเขตไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาตรงกับคำค้นหาของผู้ใช้จะถูกจัดอันดับและแสดงผลลัพธ์แก่ผู้ใช้

เว็บไซต์ใดเป็นเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลแบบ  search engine

เว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลแบบ search engine นั้น หมายถึง เว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยรับคำค้นหาจากผู้ใช้ แล้วประมวลผลเพื่อหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาตรงกับคำค้นหานั้นๆ และให้ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้ เว็บไซต์เหล่านี้มักจะมีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า “search engine” เช่น

 • Google
 • Bing
 • Yahoo! Search

หลักการทำงานของ search engine marketing คือ

หลักการทำงานของ SEM แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

Search Engine Optimization (SEO) 

การทำ seo เป็นกระบวนการปรับปรุงเว็บไซต์ให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหาโดยธรรมชาติ (Organic Search) โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น ความเกี่ยวข้องของเนื้อหา (Relevance) คุณภาพของเนื้อหา (Quality) และปริมาณลิงก์ที่เชื่อมโยงเข้ามายังเว็บไซต์ (Backlinks)

Pay-per-click (PPC) 

เป็นรูปแบบการโฆษณาบนเครื่องมือค้นหา โดยผู้ลงโฆษณาจะต้องจ่ายเงินให้กับเครื่องมือค้นหาทุกครั้งที่มีการคลิกโฆษณา ซึ่งโฆษณา PPC จะปรากฏในผลการค้นหาพร้อมกับข้อความ “Ad” หรือ “Sponsored”

การใช้งานเว็บเสิร์ชเอนจิน search engine มีขั้นตอน ดังนี้

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ ไปที่เว็บไซต์ของเว็บเสิร์ชเอนจินที่ต้องการใช้ เช่น Google, Bing, Yahoo! เป็นต้น 
 2. ป้อนคำค้นหา ลงในช่องค้นหา โดยใช้คำหรือวลีที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการค้นหา 
 3. กดปุ่ม Enter หรือคลิกปุ่มค้นหา
 4. เลือกผลการค้นหาที่ต้องการ จากผลการค้นหาที่แสดงขึ้นมา
 5. คลิกลิงก์ของเว็บไซต์ที่ต้องการอ่าน เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

search คืออะไร ช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้อย่างไรบ้าง

Search หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยรับคำค้นหาจากผู้ใช้ แล้วประมวลผลเพื่อหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาตรงกับคำค้นหานั้นๆ และให้ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้

Search ช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้หลายวิธี ดังนี้

เพิ่มการมองเห็น (Visibility) 

ธุรกิจสามารถปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นธุรกิจได้ง่ายขึ้น

เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ (Website Traffic) 

เมื่อธุรกิจปรากฏในผลการค้นหามากขึ้น ก็จะทำให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการขายเพิ่มขึ้น

เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand Awareness)

เมื่อธุรกิจปรากฏในผลการค้นหามากขึ้น ก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำแบรนด์ได้มากขึ้น

เพิ่มยอดขาย (Sales) 

การเข้าชมเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ Search ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมักค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการบนอินเทอร์เน็ต

เพิ่มยอด Conversion ให้ธุรกิจ กับ Funnel

SEO ที่เน้นเพิ่มยอด Conversion ให้ธุรกิจของคุณเป็นหลัก การได้ลูกค้าแบบ Organic Traffic คือ แผนธุรกิจแบบ Long-Term ที่สร้าง Tracffic และยอดขายยั่งยืนแบบธรรมชาติ เรามีบริการออกแบบได้ตามเป้าหมายและงบประมาณ เพราะเราเข้าใจว่าทุกธุรกิจมีเป้าหมายและงบประมาณที่แตกต่างกัน เราจึงออกแบบกลยุทธ์ SEO ให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณโดยเฉพาะ

นอกจากนี้เพื่อปลดล็อกพลังของ Funnel Marketing กับ Funnel.in.th! เรานำความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Search Engine มาใช้ในการทำงานของเราหลายปี ผ่านการทำความรู้จักหลัก EEAT และ YMYL ที่จะช่วยให้ SEO ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ Search Engine

search engine มีความสำคัญยังไง

Search Engine หรือ เครื่องมือค้นหา มีความสำคัญต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว Search Engine ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการ สถานที่ท่องเที่ยว สูตรอาหาร เคล็ดลับต่างๆ ฯลฯ

search engine phishing คืออะไร

Search Engine Phishing คือ รูปแบบการโจมตีไซเบอร์ประเภทหนึ่ง โดยแฮกเกอร์จะสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเลียนแบบเว็บไซต์ของเครื่องมือค้นหา เช่น Google, Bing, Yahoo! เป็นต้น จากนั้นแฮกเกอร์จะพยายามหลอกล่อผู้ใช้ให้กรอกข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนตัว ฯลฯ บนเว็บไซต์ปลอม เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลสำคัญลงไป แฮกเกอร์ก็จะสามารถขโมยข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานได้

search engine คือบริการบนอินเทอร์เน็ต รูปแบบใด

Search Engine เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ต รูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Web Service ซึ่งให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยรับคำค้นหาจากผู้ใช้ แล้วประมวลผลเพื่อหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาตรงกับคำค้นหานั้นๆ และให้ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้

เว็บเสิร์ชเอนจิน (search engine) คืออะไร

เว็บเสิร์ชเอนจิน (search engine) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยรับคำค้นหาจากผู้ใช้ แล้วประมวลผลเพื่อหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาตรงกับคำค้นหานั้นๆ และให้ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้

ธุรกิจสามารถสร้างยอดขายจาก Search Engine ได้อย่างไร

ธุรกิจสามารถสร้างยอดขายจาก Search Engine ได้หลายวิธี ดังนี้
– Search Engine Optimization (SEO) 
เป็นกระบวนการปรับปรุงเว็บไซต์ให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหาโดยธรรมชาติ (Organic Search) ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
– Pay-per-click (PPC) 
เป็นรูปแบบการโฆษณาบนเครื่องมือค้นหา โดยผู้ลงโฆษณาจะต้องจ่ายเงินให้กับเครื่องมือค้นหาทุกครั้งที่มีการคลิกโฆษณา ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
– Search Engine Marketing (SEM) 
เป็นการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือค้นหา โดยการใช้กลยุทธ์ SEO และ PPC ร่วมกัน

อัลกอริทึมของ search engine มีอะไรบ้าง

อัลกอริทึมของ search engine คือ กระบวนการที่เครื่องมือค้นหาใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ โดยอัลกอริทึมของ search engine จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ มากมาย เช่น
– ความเกี่ยวข้องของเนื้อหา (Relevance)
– คุณภาพของเนื้อหา (Quality)
– ปริมาณลิงก์ที่เชื่อมโยงเข้ามายังเว็บไซต์ (Backlinks)
– ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Factors)

ปัจจัยทางเทคนิค ได้แก่
– โครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Structure)
– ความเร็วของเว็บไซต์ (Website Speed)
– ความปลอดภัยของเว็บไซต์ (Website Security)

โดยอัลกอริทึมของ search engine จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผลการค้นหามีความแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มากที่สุด

Similar Posts