4 กลยุทธ์ใช้ Pillar Pages สำหรับทำ SEO สร้างแบรนด์

Pillar Pages หน้าหลักเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ SEO สมัยใหม่และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ เนื้อหาเนื้อหาที่หลากหลาย บทความของเราจึงจะมาอธิบายให้หลายคนได้เข้าใจว่า Pillar Pages Meaning คืออะไร ช่วยทำธุรกิจและการตลาดอย่างไร และสิ่งที่มือโปรต้องรู้! Types Of Pillar Pages รวมถึง Pillar Pages Hubspot และ Pillar Page Template นอกจากนี้เรายังนำเสนอ Pillar Pages Examples สำหรับ 4 กลยุทธ์ทำ SEO สร้างแบรนด์ เพื่อให้เป็นรากฐานที่คุณสามารถจัดโครงสร้างเนื้อหาและอำนาจของเว็บไซต์ของคุณได้

  • เทคนิคการทำ Content Pillar มีอะไรบ้าง?
  • ทำไมต้องทำ Content Pilla?

Pillar Pages Meaning คืออะไร ช่วยทำธุรกิจและการตลาดอย่างไร

“หน้าหลัก” Pillar Pages Meaning คือกลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาย่อยที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของ Pillar Pages คือการเพิ่มความสอดคล้องระหว่างหน้าหลักและเนื้อหาย่อยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือจากกูเกิลและผู้อ่าน และเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาที่สูงขึ้นในเครื่องมือค้นหา เช่น Google.

ประโยชน์ของ Pillar Pages สำหรับธุรกิจและการตลาด ได้แก่

1. เพิ่มความเชื่อถือ

การสร้างเนื้อหาคุณภาพและมีคุณค่าให้กับผู้อ่าน ช่วยเพิ่มความเชื่อถือในแหล่งข้อมูลของคุณ นี่เป็นประโยชน์ที่สำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือในองค์กรหรือแบรนด์ของคุณ

2. การเพิ่มสิทธิพิเศษในการค้นหา

การเชื่อมโยง Pillar Pages กับเนื้อหาย่อยที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาที่สูงขึ้น โดยทำให้คุณมีโอกาสเพิ่มการคลิกและการเข้าชม

3. การเพิ่มการสร้างตัวตนและการจดจำแบรนด์

Pillar Pages ช่วยให้คุณสร้างตัวตนที่แข็งแรงในหัวข้อหลักของคุณ และตรงกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งช่วยในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงและยั่งยืน

4. เชื่อมโยงภายในและเชื่อมโยงภายนอก

การเชื่อมโยง Pillar Pages กับเนื้อหาย่อยและที่อื่น ๆ ภายในเว็บไซต์ของคุณช่วยในการนำทางผู้อ่านและเว็บไซต์ของคุณ และสร้างความเชื่อถือในสายธุรกิจของคุณ

5. การตลาดออนไลน์

Pillar Pages เป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เนื่องจากมันช่วยในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและสร้างความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแบรนด์ออนไลน์ของคุณ

มือโปรต้องรู้! Types Of Pillar Pages

Types Of Pillar Pages มีหลายประเภทตามลักษณะของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ ข้างล่างนี้คือบางประเภทของ Pillar Pages ที่คุณอาจพบ

1. หน้าคู่มือและแนะนำ

Pillar Pages ประเภทนี้จะเป็นเนื้อหาที่เป็นแนวคู่มือหรือคำแนะนำอธิบายเรื่องหลักๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องทางธุรกิจหรือเรื่องทางเทคนิค เช่น “คู่มือการใช้งานโปรแกรม Photoshop”

2. ข้อมูลทางการศึกษาและการวิจัย

Pillar Pages ประเภทนี้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาหรือการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมหนึ่ง เช่น “การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิต”

3. บทวิจารณ์และรีวิว

หน้า Pillar Pages ประเภทนี้สามารถรวมรีวิวหรือบทวิจารณ์สินค้าหรือบริการต่าง ๆ เช่น “บทวิจารณ์รถยนต์ไฮบริด” 

4. การวิเคราะห์และข้อมูลสถิติ

Pillar Pages ประเภทนี้อาจจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อมูลสถิติที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมหนึ่ง เช่น “การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานโซเชียลมีเดียในปี 20XX”

5. หน้าข่าวและอัปเดต

Pillar Pages ประเภทนี้อาจเป็นหน้าสำหรับข่าวสารและอัปเดตในอุตสาหกรรมหนึ่ง เช่น “ข่าวสารและอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยี” 

6. หน้าความรู้และศึกษาต่อ

หน้า Pillar Pages ประเภทนี้อาจเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อหรือรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาต่อ เช่น “ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ”

ทั้งนี้ ประเภทของ Pillar Pages จะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเว็บไซต์ของคุณและวัตถุประสงค์ในการสร้างเนื้อหา สำหรับ Pillar Pages Hubspot เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมหัวข้อกว้าง ๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบนเว็บไซต์ของคุณ พวกเขาปรับปรุง SEO และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้โดยลิงก์ไปยังเนื้อหาคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนของ Pillar Page Template กรอบงานหรือเอกสารที่มีโครงสร้าง เช่น ที่ HubSpot มอบให้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหน้าหลักที่มีประสิทธิภาพ ช่วยนักการตลาดในการจัดระเบียบเนื้อหาตาม SEO และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการตลาดเนื้อหา เพราะสำคัญที่สุดคือให้เนื้อหาเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ

Pillar Pages Examples สำหรับ 4 กลยุทธ์ทำ SEO สร้างแบรนด์

Pillar Page Examples สำหรับเป็น 4 กลยุทธ์ Pillar Pages In SEO และสร้างแบรนด์ Pillar Pages And Topic Clusters อาจมีดังนี้

1. กลยุทธ์สร้างเนื้อหาคุณภาพเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ

  •    Pillar Content

คู่มือการเลือกสมาร์ตโฟนสำหรับคนรุ่นใหม่

  •    Cluster Content

บทความเกี่ยวกับรายละเอียดและการวิเคราะห์ของสมาร์ตโฟนที่คุณขาย, รีวิวสินค้า, วิธีการใช้งาน, และปัญหาที่เกี่ยวข้อง

   Pillar Content นี้เพื่อให้ผู้ใช้เรียนรู้เกี่ยวกับสมาร์ตโฟนและสามารถเข้าไปอย่างง่ายใน Cluster Content เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นที่ตนสนใจ

2. กลยุทธ์สร้างเนื้อหาความรู้และแนะนำให้กับกลุ่มเป้าหมาย

  •    Pillar Content

“แนะนำการดูแลสุขภาพที่ดีในชีวิตประจำวัน”

  •    Cluster Content

บทความเกี่ยวกับการออกกำลังกาย, การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และคำแนะนำเกี่ยวกับการพักผ่อน

   Pillar Content นี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคนที่สนใจสุขภาพ และผู้ใช้สามารถไปยัง Cluster Content เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละประเภทของการดูแลสุขภาพ

3. กลยุทธ์สร้างข้อมูลการวิจัยและวิเคราะห์

  •    Pillar Content

“รายงานการวิจัย: แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสินค้าการบริโภค”

  •    Cluster Content

บทความเกี่ยวกับผลการวิจัยและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีในสินค้าการบริโภค

   Pillar Content นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสินค้าการบริโภค และ Cluster Content จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือและการรับรู้เกี่ยวกับการวิจัยของคุณ

4. กลยุทธ์สร้างเนื้อหาข่าวสารและอัปเดต

  •    Pillar Content

“ข่าวสารเศรษฐกิจโลกในปี 20XX”

  •    Cluster Content

บทความเกี่ยวกับกีฬา, บันเทิง, และกิจกรรมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในปีนั้น

   หน้า Pillar Content นี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับข่าวสารเศรษฐกิจโลก และ Cluster Content จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อย่อยต่างๆ ในสาขาการข่าวสาร

โดยการใช้ Pillar Pages ในกลยุทธ์การทำ SEO และสร้างแบรนด์ เป้าหมายหลักคือสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือและความสนใจจากผู้ใช้ โดยที่หน้า Pillar Content จะเป็นจุดเริ่มต้นและ Cluster Content จะช่วยในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมในหัวข้อนั้น ๆ 

ยกระดับอันดับ Google เว็บไซต์ของคุณด้วยความเชี่ยวชาญ Google Ads ของ Funnel โดยเราจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์มากกว่าการคลิก และช่วยให้การเพิ่มงบประมาณของคุณมีประสิทธิภาพ เพราะเราทำ SEO ด้วยกลยุทธ์แบบฉบับมือโปร และมุ่งเน้นไปที่ Conversion ซึ่งช่วยให้คุณวัดความสำเร็จได้อย่างแม่นยำ ร่วมมือกับ FUNNEL เพื่อเส้นทางที่ชัดเจนสู่การเติบโตทางออนไลน์ ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรา รู้จักหลัก EEAT และ YMYL ที่จะช่วย SEO ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเราหมั่นเช็กแนวโน้มสถิติ SEO ROI ปี 2023 ธุรกิจไหนได้ผลตอบแทนจาก SEO มากที่สุด เพื่อที่เราจะได้นำมาปรับทำ Content  ยกระดับเว็บไซต์สร้าง Traffic หลักแสนให้กับคุณ! 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

How many pillar pages should you have ?

จำนวนหน้าหลักที่คุณควรมีขึ้นอยู่กับขนาดและกลยุทธ์เนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ โดยทั่วไปแล้ว เว็บไซต์อาจมีหน้าหลักได้ตั้งแต่ 5 ถึง 20 หน้า แต่อาจแตกต่างกันไปตามเป้าหมายเฉพาะของคุณและความกว้างของหัวข้อในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มเฉพาะของคุณ

What is the difference between a pillar page and a landing page ?

หน้าหลักเป็นศูนย์กลางเนื้อหาที่ครอบคลุมและเจาะลึกถึงหัวข้อกว้าง ๆ ในขณะที่หน้า Landing Page เป็นหน้าเว็บแบบสแตนด์อโลนที่ออกแบบมา สำหรับแคมเปญการตลาดเฉพาะหรือเพื่อเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชม หน้าหลักจะให้ภาพรวมแบบองค์รวม ในขณะที่หน้า Landing Page มีวัตถุประสงค์ที่เน้นไปที่ Conversion

Similar Posts