404 error

404 Not Found! คืออะไร ถ้าเกิดขึ้นจะแก้อย่างไรได้บ้าง?

ในโลกดิจิทัล การพบ 404 Not Found เป็นเรื่องปกติ แต่ก็มักทำให้ผู้ใช้งานหงุดหงิด วันนี้บทความของเราจะพาไปรู้จักว่า 404 Not Found แปลว่าอะไร ข้อผิดพลาดสาเหตุการเกิด 404 Not Found คืออะไร หากเกิดขึ้นบ่อยจะมีข้อเสียอย่างไรบ้าง เราจะอธิบาย 404 Not Found Meaning และลงรายละเอียดบอกว่า 404 Not Found nginx คืออะไร พร้อมแนะนำว่า 404 Not Found แก้ยังไง ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงอธบายว่า 404 Not Found nginx  คืออะไร จะรู้ได้ยังไงว่าเกิดหน้า 404 Not Found ไม่ว่าจะเป็น 404 Not Found Twitter และ 404 Not Found Template เรามีคำอธิบาย พร้อมตอบคำถามที่พบบ่อยท้ายบทความ 404 Not Found Laravel และ 404 Not Found Bootstrap คืออะไร เพราะการทำความเข้าใจและแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสบการณ์ออนไลน์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

  • 404 Not Found คืออะไร?
  • วิธีแก้ปัญหา 404 Not Found

สาเหตุการเกิด 404 Not Found คืออะไร หากเกิดขึ้นบ่อยจะมีข้อเสียอย่างไรบ้าง

สำหรับ 404 Not Found Meaning คือข้อความข้อผิดพลาดมาตรฐานในโปรโตคอล HTTP ซึ่งแสดงว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถพบทรัพยากรหรือหน้าเว็บที่ถูกขอใช้บนเซิร์ฟเวอร์ได้ กล่าวคือ มันหมายถึง URL หรือที่อยู่เว็บที่ผู้ใช้ป้อนไม่สอดคล้องกับหน้าหรือทรัพยากรที่ถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์ โดย 404 Not Found เกิดขึ้นเมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถค้นหาหน้าเว็บหรือทรัพยากรที่ร้องขอได้ สาเหตุหลายประการอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ได้

1. หน้าเว็บถูกลบหรือย้าย

อาจเป็นเพราะหน้าเว็บหรือทรัพยากรได้ถูกลบหรือย้ายไปยังตำแหน่งอื่น ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ โดยที่ลิงก์หรือ URL ยังคงอ้างถึงที่เก่า

2. URL ไม่ถูกต้อง

หากผู้ใช้พิมพ์ URL ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง เช่น การพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ผิดหรือขาดตัวอักษรหรือสัญลักษณ์พิเศษ

3. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผิดพลาด

ปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้หรือปัญหาในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็อาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้

4. การแก้ไขเว็บไซต์

ถ้าผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ทำการแก้ไขโครงสร้าง URL หรือทรัพยากรในเว็บไซต์ แต่ไม่ได้ปรับปรุงลิงก์ที่อ้างถึงทรัพยากรเก่า จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด “404 Not Found” ขึ้น

5. การเปลี่ยนเส้นทาง (Redirect) ไม่ถูกต้อง

หากมีการใช้การเปลี่ยนเส้นทาง (redirect) จากหน้าเว็บเก่าไปยังหน้าใหม่ แต่การกำหนดเส้นทางไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิด “404 Not Found” ได้

6. การโจมตีหรือการแฮ็ก

บางครั้ง “404 Not Found” อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการโจมตีหรือการแฮกบนเว็บไซต์ เช่นการเปลี่ยน URL หรือการลบทรัพยากร

ส่วนของ 404 Not Found nginx คือข้อความที่แสดงพร้อมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ Nginx เป็นข้อผิดพลาดที่บ่งบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาหน้าเว็บหรือทรัพยากรที่ผู้ใช้พยายามเข้าถึงได้บนเซิร์ฟเวอร์ Nginx โดย Nginx เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์และโปรกิจโตคอลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดการและเปิดเว็บไซต์ แม้ว่าข้อผิดพลาด “404 Not Found” จะเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปของ HTTP แต่มันมักจะระบุว่าเซิร์ฟเวอร์ Nginx ไม่พบทรัพยากรที่ถูกขอ

หากเกิดข้อผิดพลาด “404 Not Found” บ่อยครั้งอาจทำให้ผู้ใช้หงุดหงิด ส่งผลเสียต่อ SEO ส่งผลให้ปริมาณการเข้าชมลดลง และลดความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

แนะนำ 404 Not Found แก้ยังไง ให้เกิดประโยชน์

การแก้ไขและปรับปรุงหน้าข้อผิดพลาด “404 Not Found” เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญ และรักษาประสบการณ์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงปิดโอกาสที่พวกเขาจะออกจากเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้น นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงหน้าข้อผิดพลาด “404 Not Found”

1. แสดงข้อความที่มีประโยชน์

ในหน้า “404 Not Found” คุณควรแสดงข้อความที่อธิบายสาเหตุของข้อผิดพลาดและให้ข้อมูลเพิ่มเติม อาจเป็นข้อความ เช่น “ขออภัย หน้าเว็บที่คุณกำลังค้นหาไม่พบ” และให้คำแนะนำว่าผู้ใช้ควรทำอย่างไร เพื่อหาข้อมูลหรือหน้าเว็บที่ถูกต้อง

2. ใส่ลิงก์กลับไปยังหน้าหลัก

ในหน้า “404 Not Found” คุณควรใส่ลิงก์หรือปุ่มที่ช่วยให้ผู้ใช้กลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์หรือหน้าเริ่มต้นที่สำคัญ นี่เป็นการช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องกลับไปหน้าก่อนหน้าหรือออกจากเว็บไซต์

3. ใช้การค้นหา

หากเว็บไซต์ของคุณมีฟังก์ชันการค้นหา คุณสามารถเพิ่มช่องค้นหาในหน้า “404 Not Found” เพื่อช่วยผู้ใช้ในการค้นหาเนื้อหาที่ต้องการ

4. แนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หากมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ผู้ใช้พยายามเข้าถึง คุณสามารถแนะนำเนื้อหานั้นให้กับพวกเขา เช่น “คุณอาจสนใจอ่านเรื่องนี้” หรือ “ดูที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม”

5. ติดต่อเราหรือสนับสนุน

หากผู้ใช้ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับหน้า “404 Not Found” คุณควรให้ข้อมูลติดต่อหรือลิงก์ไปยังหน้าติดต่อหรือหน้าสนับสนุนที่เหมาะสม

6. ตรวจสอบและแก้ไขลิงก์ที่เสียหาย

คุณควรตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณ เพื่อค้นหาลิงก์ที่เสียหายหรือทรัพยากรที่หายไปและทำการแก้ไขหรือลิงก์ไปยังทรัพยากรใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด “404 Not Found” ในอนาคต

7. บันทึกข้อมูลข้อผิดพลาด

คุณควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด “404 Not Found” เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ในอนาคต เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง URL หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ

404 Not Found nginx คืออะไร จะรู้ได้ยังไงว่าเกิดหน้า 404 Not Found

ข้อความ “404 Not Found” ที่แสดงพร้อมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ Nginx หมายถึงเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถพบหน้าเว็บหรือทรัพยากรที่ผู้ใช้พยายามเข้าถึงบนเซิร์ฟเวอร์ Nginx ได้ ดังนั้นหน้าหรือทรัพยากรที่ผู้ใช้พยายามเข้าถึงไม่มีอยู่หรือถูกลบไปแล้ว

คุณสามารถทราบได้ว่าหน้า “404 Not Found” เกิดขึ้นเมื่อเว็บเบราว์เซอร์ของคุณแสดงข้อความ “404 Not Found” หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกัน ซึ่งระบุว่าไม่พบเว็บเพจหรือทรัพยากรที่ร้องขอบนเซิร์ฟเวอร์

สำหรับ 404 Not Found Twitter คือ คุณพยายามเข้าถึงหน้าหรือทวีตที่ไม่มีอยู่หรือถูกลบไปแล้วบนเว็บไซต์ Twitter เช่นเดียวกับ 404 Not Found Template หรือ “404 Error Template คือเทมเพลตหน้าเว็บที่ออกแบบมา เพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็นเมื่อพบข้อผิดพลาด “404 Not Found” บนเว็บไซต์ขณะที่พวกเขาพยายามเข้าถึงหน้าเว็บหรือทรัพยากรที่ไม่มีอยู่หรือถูกลบไปแล้ว

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่อยากจะขยายธุรกิจของคุณ มาร่วมกับเรา Funnel.in.th! เราทำงานออกแบบให้เหมาะกับเป้าหมายและงบประมาณของคุณ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราในการสร้างสรรค์งานออกแบบ Content ที่จะยกระดับแบรนด์ของคุณ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และงบประมาณของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องเครียดกับการสร้างเนื้อหาของคุณเอง เพราะเรารู้จักหลัก EEAT และ YMYL ที่จะช่วยให้ SEO ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเรายังสร้างยอดขายแบบธรรมชาติที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มยอดขายของSEOคุณได้อย่างง่ายดาย! ด้วยกลยุทธ์การทำ SEO ของเราที่มุ่งเน้นไปที่การเติบโตตามธรรมชาติ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จในระยะยาว และทำให้คุณบอกลาแคมเปญโฆษณาราคาแพง อย่าพลาดโอกาสนี้ในการเพิ่มการสร้าง Traffic หลักแสน ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตตามแนวโน้มสถิติ SEO ROI ปี 2023 เข้าร่วมกับเรา Funnel.in.th วันนี้!  

คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

404 Not Found Laravel คืออะไร

404 Not Found Laravel คือข้อผิดพลาดที่แสดงเมื่อระบบไม่สามารถพบหน้าเว็บหรือทรัพยากรที่ผู้ใช้พยายามเข้าถึงบนเว็บไซต์ของคุณได้ ซึ่ง Laravel เป็นเฟรมเวิร์ก (framework) สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและมีการจัดการข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

404 Not Found Bootstrap คืออะไร

404 Not Found Bootstrap คือการใช้ Bootstrap ในการออกแบบหน้า “404 Not Found” หรือหน้าข้อผิดพลาดที่แสดง เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าถึงหน้าเว็บหรือทรัพยากรที่ไม่มีอยู่หรือถูกลบไปแล้วบนเว็บไซต์ของคุณ การใช้ Bootstrap เพื่อออกแบบหน้า “404 Not Found” ทำให้ง่ายต่อการสร้างหน้าดังกล่าวโดยใช้คอมโพเนนต์และสไตล์ที่มีอยู่ใน Bootstrap

Similar Posts