Backlinks คืออะไร สำคัญอย่างไร แนะนำวิธีสร้าง Backlinks 2024

ในยุคดิจิทัล การแข่งขันบนโลกออนไลน์ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ธุรกิจต่าง ๆ ต่างมุ่งมั่นสร้างเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงลูกค้า แต่ท่ามกลางเว็บไซต์นับล้าน ๆ บน Google เว็บไซต์ของคุณจะโดดเด่นและดึงดูดผู้ใช้งานได้อย่างไร?

Backlinks คือคำตอบ!

บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักว่า Backlink คืออะไร ประเภทของ Backlinks  มีอะไรบ้าง  Backlink Search มีความสำคัญอย่างไร และประโยชน์ของการทำ Cheker Backlink คืออะไร Backlink ที่ดีเป็นยังไง ตลอดจนเรายังรวมทริควิธีสร้าง Backlink มาไว้ให้ เพื่อให้คุณได้เรียนรู้กลยุทธ์ Backlinks ที่ชาญฉลาด เพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับต้น ๆ บน Google

Backlink คืออะไร 

Backlink (เรียกอีกอย่างว่า inbound link, incoming link) คือ ลิงก์บนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของคุณ เปรียบเสมือนการกล่าวถึงเว็บไซต์ของคุณในแง่ดี

นึกภาพ เว็บไซต์ A เขียนบทความเกี่ยวกับ “เคล็ดลับการถ่ายภาพ” เนื้อหาในบทความกล่าวถึงเทคนิคการถ่ายภาพจากบทความของคุณบนเว็บไซต์ B และใส่ลิ้งก์มายังบทความของคุณ

กรณีนี้ ลิงก์จากเว็บไซต์ A ไปยังเว็บไซต์ B นี่แหละครับที่เรียกว่า Backlink

Search Engine Google ให้ความสำคัญกับ Backlinks เพราะเป็นเหมือนการ “รับรองความน่าเชื่อถือ” ของเว็บไซต์ของคุณจากเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ที่มี Backlinks คุณภาพ ยิ่งมีจำนวนมาก ยิ่งส่งผลให้เว็บไซต์ของคุณมีอันดับที่ดีขึ้นบนหน้าค้นหาของ Google

Backlinks ไม่ใช่แค่จำนวน แต่ขึ้นอยู่กับ คุณภาพ ด้วย  Backlinks จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ จะมีน้ำหนักมากกว่า Backlinks จากเว็บไซต์ที่ไม่มีคุณภาพ

Backlinks find หรือ การหา Backlinks ทำได้หลายวิธี

 • เครื่องมือ Backlink Checker มีเว็บไซต์และเครื่องมือหลายตัวที่ช่วยตรวจสอบ Backlinks ของเว็บไซต์คุณ เช่น Ahrefs, SEMrush, Moz
 • Google Search Console เครื่องมือ Backlink Search console จาก Google ที่ช่วยวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณ รวมถึงแสดง Backlinks บางส่วนที่ Google ค้นพบ
 • ค้นหาด้วยตัวเอง ลองค้นหาชื่อเว็บไซต์ของคุณบน Google อาจจะเจอ Backlinks ที่เว็บไซต์อื่นเชื่อมโยงมา

สำหรับ Backlink Search engine อย่าง Google ตระเวนเก็บข้อมูลเว็บไซต์ต่าง ๆ บนโลกออนไลน์  Backlinks เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ Google เก็บรวบรวม ขณะที่ Google ค้นหาข้อมูล เวลาเจอ Backlinks ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของคุณ  Google จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ประเมินความน่าเชื่อถือ  ส่งผลต่ออันดับเว็บไซต์ของคุณบนหน้าค้นหา

ตัวอย่าง

เว็บไซต์ A เขียนบทความเกี่ยวกับ “สูตรอาหาร” และมี Backlinks คุณภาพจำนวนมากมายังเว็บไซต์ B ที่รวบรวมสูตรอาหาร เมื่อคุณค้นหาคำว่า “สูตรอาหาร” บน Google ทาง Google อาจจะแสดงผลลัพธ์เว็บไซต์ของ B ก่อนเว็บไซต์อื่น เนื่องจากมี Backlinks ที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือ

ประเภทของ Backlinks

Backlinks แบ่งออกได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง  ยิ่ง Backlinks มีความหลากหลายมาก ยิ่งส่งผลดีต่อ SEO ของเว็บไซต์  เรามาดูประเภท Backlinks กัน

1. ตามวิธีการได้มา

 • Natural Backlinks Backlinks ที่ได้มาโดยธรรมชาติ ไม่ได้สร้างเอง เกิดจากผู้อ่านชื่นชอบเนื้อหาของคุณ นำไปอ้างอิงบนเว็บไซต์อื่น
 • Manual Backlinks Backlinks ที่สร้างเอง เช่น การเขียน Guest Post การขอให้เว็บไซต์อื่นเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของคุณ

2. ตามคุณภาพ

 • DoFollow Backlinks Backlinks ที่ส่ง PageRank (ค่าความสำคัญของหน้าเว็บ) ให้กับเว็บไซต์ของคุณ ส่งผลต่ออันดับการค้นหา
 • NoFollow Backlinks Backlinks ที่ไม่ส่ง PageRank ให้กับเว็บไซต์ของคุณ แม้ว่าจะไม่ส่งผลต่ออันดับโดยตรง แต่ก็ช่วยเพิ่ม Traffic และความน่าเชื่อถือ

3. ตามตำแหน่ง

 • Homepage Backlinks Backlinks ที่มาจากหน้าแรกของเว็บไซต์ มีน้ำหนักมากที่สุด แสดงถึงความน่าเชื่อถือโดยรวม
 • Internal Backlinks Backlinks ที่มาจากหน้าอื่นภายในเว็บไซต์เดียวกัน ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 • External Backlinks Backlinks ที่มาจากเว็บไซต์อื่น ส่งสัญญาณไปยังเครื่องมือค้นหาว่าเว็บไซต์ของคุณมีคุณภาพ

4. ตามรูปแบบ

 • Text Backlinks Backlinks ที่ใช้ข้อความ เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด
 • Image Backlinks Backlinks ที่ใช้รูปภาพ โดยมีการใส่ Hyperlink ไว้ที่รูปภาพ
 • Video Backlinks Backlinks ที่ใช้วิดีโอ โดยมีการใส่ Hyperlink ไว้ที่วิดีโอ

5. ตามความเกี่ยวข้อง

 • Relevant Backlinks Backlinks ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ มีน้ำหนักมากกว่า Backlinks ที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • Irrelevant Backlinks Backlinks ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ อาจส่งผลเสียต่อ SEO

6. ตามภาษา

 • English Backlinks Backlinks ที่ใช้ภาษาอังกฤษ มีประโยชน์สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการ Traffic จากต่างประเทศ
 • Thai Backlinks Backlinks ที่ใช้ภาษาไทย มีประโยชน์สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการ Traffic จากประเทศไทย

7. ตาม Domain Authority

 • High Domain Authority Backlinks Backlinks ที่มาจากเว็บไซต์ที่มี Domain Authority (DA) สูง ส่งสัญญาณความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่ง
 • Low Domain Authority Backlinks Backlinks ที่มาจากเว็บไซต์ที่มี DA ต่ำ ส่งผลต่อ SEO น้อยกว่า แต่ก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง

แม้ว่าคุณจะ “ค้นหา” Backlinks ที่ชี้มายังเว็บไซต์ของคุณโดยตรงไม่ได้  แต่มีเครื่องมือ Backlink Search Free หลายอย่างที่ช่วย ตรวจสอบ Backlinks  ของเว็บไซต์คุณ  เช่น

 • SEMrush Checker Backlink
 • Google Search Console 
 • Ahrefs Backlink Checker 

Backlink Search มีความสำคัญอย่างไร

Backlink Search หมายถึง กระบวนการค้นหา Backlinks ที่ชี้มายังเว็บไซต์ของคุณ

Backlinks เป็นลิงก์จากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของคุณ  เปรียบเสมือน “เสียงโหวต” Backlink Search มีความสำคัญ  ดังนี้

1. ตรวจสอบสุขภาพ SEO ของเว็บไซต์

วิเคราะห์จำนวน Backlinks, คุณภาพ Backlinks, แหล่งที่มาของ Backlinks และระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของ SEO

2. ค้นหาโอกาสในการสร้าง Backlinks

ค้นหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง มี Domain Authority สูง ค้นหาโอกาสในการเขียน Guest Post และค้นหาโอกาสในการแลกเปลี่ยนลิงก์

3. วิเคราะห์คู่แข่ง

วิเคราะห์จำนวน Backlinks ของคู่แข่ง คุณภาพ Backlinks ของคู่แข่ง และวิเคราะห์กลยุทธ์ Backlinks ของคู่แข่ง หาจุดที่เหนือกว่าและด้อยกว่าคู่แข่ง

4. ปรับปรุงกลยุทธ์ SEO

ปรับกลยุทธ์การสร้าง Backlinks เน้นสร้าง Backlinks คุณภาพสูง สร้าง Backlinks จากเว็บไซต์ที่มี Domain Authority สูง มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการทำ Backlink

การทำ Backlink ควรทำอย่างมีกลยุทธ์ เน้นสร้าง Backlinks คุณภาพสูง และมีประโยชน์ ดังนี้

1. เพิ่มอันดับเว็บไซต์ใน Google

Backlink เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ Google ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่มี Backlinks คุณภาพสูง จำนวนมาก มีโอกาสขึ้นอันดับใน Google

2. เพิ่ม Traffic

Backlink ช่วยดึง Traffic จากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของคุณ เพิ่มโอกาสในการ Conversion

3. เพิ่มความน่าเชื่อถือ

เว็บไซต์ที่มี Backlinks คุณภาพสูง จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เพิ่มความน่าเชื่อถือ

4. เพิ่ม Reach

Backlink ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จัก เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

5. ขยายธุรกิจ

Backlink ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ ขยายธุรกิจของคุณ

Checker Backlinks of a website

 • Google Search Console (ฟรี)
 • Ahrefs (เสียเงิน)
 • SEMrush (เสียเงิน)

Checker Backlinks semrush

SEMrush เป็นเครื่องมือ SEO มีฟีเจอร์ Backlink Checker วิเคราะห์จำนวน Backlinks วิเคราะห์คุณภาพ Backlinks และวิเคราะห์แหล่งที่มาของ Backlinks

Checker Backlinks of competitors

SEMrush, Ahrefs, วิเคราะห์ Backlinks ของคู่แข่ง และหาจุดที่เหนือกว่าและด้อยกว่าคู่แข่ง

Checker dofollow Backlinks

Ahrefs, SEMrush, วิเคราะห์จำนวน dofollow Backlinks, dofollow Backlinks ส่ง PageRank และเพิ่มอันดับเว็บไซต์ใน Google

Backlink ที่ดีเป็นยังไง

1. มาจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

เว็บไซต์ที่มี Domain Authority (DA) สูง เว็บไซต์ที่มี Traffic สูง และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ

2. มาจากเว็บหรือหน้าเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บของคุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน เนื้อหาที่มีคุณภาพ และเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

3. เป็นลิงก์แบบ DoFollow

DoFollow Backlinks ส่ง PageRank เพิ่มอันดับเว็บไซต์ใน Google

4. มี Anchor Text ที่สัมพันธ์กัน

Anchor Text ควรสื่อความหมาย และ Anchor Text ควรเกี่ยวข้องกับเนื้อหา

5. มาจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย

หลีกเลี่ยงการสร้าง Backlinks จากเว็บไซต์ประเภทเดียวกัน หลีกเลี่ยงการสร้าง Backlinks จากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง Backlink ที่ดี

 • เว็บไซต์ A เขียนบทความเกี่ยวกับ “วิธีการทำ SEO
 • เว็บไซต์ B เขียนบทความเกี่ยวกับ “การสร้าง Backlink”
 • เว็บไซต์ B ใส่ลิงก์ไปยังบทความของเว็บไซต์ A
 • Anchor Text ของลิงก์คือ “วิธีการทำ SEO”

Backlink ที่ดี  ส่งผลดีต่อ SEO

รวมทริควิธีสร้าง Backlink 

ทริควิธีสร้าง Backlink มีดังนี้

1. เขียนบทความที่มีคุณภาพ

เน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย เน้นเนื้อหาที่อ่านง่าย และเน้นเนื้อหาที่แชร์ง่าย

2. แชร์บทความบนโซเชียลมีเดีย

แชร์บทความบน Facebook แชร์บทความบน Twitter แชร์บทความบน Instagram และแชร์บทความบน LinkedIn

3. เขียน Guest Post

หาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ และเสนอเขียน Guest Post

4. แลกเปลี่ยนลิงก์

หาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ และเสนอแลกเปลี่ยนลิงก์

5. โฆษณาเว็บไซต์ของคุณ

โฆษณาบน Google Ads โฆษณาบน Facebook Ads และโฆษณาบน Instagram Ads

6. เข้าร่วม Forum

หา Forum ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง เข้าร่วม Forum แชร์ความรู้ และใส่ลิงก์เว็บไซต์ของคุณ

7. สร้าง Infographic

สร้าง Infographic ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง แชร์ Infographic บนเว็บไซต์ และแชร์ Infographic บนโซเชียลมีเดีย

8. สร้าง Video

สร้าง Video ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง แชร์ Video บน Youtube และแชร์ Video บนเว็บไซต์

9. เขียน Ebook

เขียน Ebook ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง แจก Ebook ฟรี และใส่ลิงก์เว็บไซต์ของคุณ

10. เข้าร่วมงานอีเวนต์

เข้าร่วมงานอีเวนต์ที่เกี่ยวข้อง พบปะผู้คน และแนะนำเว็บไซต์ของคุณ

เพิ่ม Traffic เพิ่ม Conversion เพิ่มอันดับใน Google ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO

บริการของเรา

สร้าง Backlinks คุณภาพสูง เน้น Backlinks จากเว็บไซต์ที่มี Domain Authority สูงเน้น Backlinks จากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง เน้น Backlinks จากแหล่งที่มาที่หลากหลายวิเคราะห์คู่แข่ง ปรับกลยุทธ์ Backlinks และรายงานผลอย่างละเอียด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ  Backlinks

ทำยังไงให้ติด SEO

เขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพ เน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย เน้นเนื้อหาที่อ่านง่าย เน้นเนื้อหาที่แชร์ง่าย Optimize เนื้อหาให้ตรงกับคีย์เวิร์ด ทำ On-Page SEO ทำ Off-Page SEO สร้าง Backlinks คุณภาพสูง อดทนและรอผล

เครื่องมือในการทำ SEO มีอะไรบ้าง

Google Search Console, Google Analytics, Ahrefs, SEMrush และ Moz

Technical SEO มีอะไรบ้าง

Website Speed, Mobile Friendly, Structured Data, Sitemap, Robots.txt และ Canonical URL

Backlinks ทำยังไง

เขียนบทความที่มีคุณภาพ แชร์บทความบนโซเชียลมีเดีย เขียน Guest Post แลกเปลี่ยนลิงก์ และโฆษณาเว็บไซต์ของคุณ

YouTube Backlinks Checker คืออะไร

เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ Backlinks ของวิดีโอ YouTube วิเคราะห์จำนวน Backlinks วิเคราะห์คุณภาพ Backlinks และวิเคราะห์แหล่งที่มาของ Backlinks

Backlinks มีความสำคัญต่อการทำ SEO อย่างไร

Backlinks เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ Google ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่มี Backlinks คุณภาพสูง จำนวนมาก มีโอกาสขึ้นอันดับใน Google

Similar Posts