SEO สายเทา คืออะไร คุ้มค่าความเสี่ยงหรือไม่! แตกต่างกับ SEO สายขาว ยังไง?

SEO สายเทาเป็นเทคนิค SEO ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์ได้ หากเลือกใช้เทคนิค SEO สายเทาจึงจำเป็นต้องทราบก่อนว่าบริการรับทำ SEO สายเทา คืออะไร ใช้เทคนิคใดในการทำ ประโยชน์ของการนำ SEO สายเทามาทำการตลาดสายเทามีอะไรบ้าง และสุดท้ายเรายังอธิบายเพิ่มเติมว่า Google Ads สายเทาคืออะไร รวมถึงอันตรายจาก SEO สายเทามีอะไรบ้าง ถึงทำให้มีคำแนะนำว่าหากต้องการทำ SEO ให้ได้ผลในระยะยาว ควรเน้นทำ SEO สายขาวเป็นหลักมากกว่าสายเทา 

บทความนี้จะช่วยให้คุณได้ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และเลือกใช้เทคนิคที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเครื่องมือค้นหา

  • SEO สายเทา คืออะไร
  • SEO สายเทา และ SEO สายขาว ต่างกันอย่างไร

รับทำ SEO สายเทา คืออะไร ใช้เทคนิคใดในการทำ

รับทำ SEO สายเทา คือ การให้บริการในการทำ SEO โดยอาศัยเทคนิค SEO สายเทามาทำบทความ SEO สายเทา ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นการละเมิดกฎของ Google บางส่วน โดยหวังผลให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีขึ้นในผลการค้นหาอย่างรวดเร็ว

เทคนิคซึ่งเป็นกลยุทธ์การทำ SEO สายเทาที่มักใช้โดยผู้ให้บริการรับทำ SEO สายเทา ได้แก่

Keyword Stuffing 

คือ การใช้คำค้นหาซ้ำๆ มากเกินไปในเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งอาจทำให้เนื้อหาดูไม่เป็นธรรมชาติและทำให้ Google มองว่าเว็บไซต์มีการสแปม

Cloaking 

คือ การซ่อนและแสดงเนื้อหาหลายเวอร์ชั่น ซึ่งจะแสดงเนื้อหาคอนเทนต์บนเว็บไซต์ให้ผู้อ่านเห็นแบบหนึ่ง และให้บอทเห็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้ Google มองว่าเว็บไซต์มีการโกง

Blackhat Backlink

คือ การสร้าง Backlink ปลอมหรือ Backlink ที่มีคุณภาพต่ำ ซึ่งอาจทำให้ Google มองว่าเว็บไซต์มีการสแปม Backlink

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการรับทำ SEO สายเทาบางรายอาจใช้เทคนิคอื่น ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎของ Google เพิ่มเติม เช่น การซ่อนลิงก์ (Link Cloaking), การเขียนเนื้อหาซ้ำ ๆ (Duplicate Content), การใส่โฆษณามากเกินไป (Over-Optimization) เป็นต้น

แอดมินสายเทา คืออะไร

แอดมินสายเทา คือ ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย โดยอาศัยเทคนิคหรือวิธีการที่เป็นการละเมิดกฎของแพลตฟอร์มนั้น ๆ บางส่วน โดยหวังผลให้เว็บไซต์หรือโซเชียล มีเดียมียอดผู้ติดตามหรือยอดไลค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เปรียบเทียบ SEO สายเทา VS SEO สายขาว

SEO สายเทาและ SEO สายขาว เป็นแนวทางการทำ SEO ที่แตกต่างกัน โดย SEO สายเทาเป็นแนวทางการทำ SEO ที่อาศัยเทคนิคและกลยุทธ์ที่อาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Google เช่น การใส่คีย์เวิร์ดซ้ำ ๆ การสร้างลิงก์ปลอม การซ่อนลิงก์ เป็นต้น เพื่อสร้าง Traffic หลักแสน โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ SEO แพง ๆ 

 ในขณะที่ SEO สายขาวเป็นแนวทางการทำ SEO ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ Google อย่างเคร่งครัด เช่น การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง การสร้างลิงก์จากเว็บไซต์คุณภาพดี เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่าง SEO สายเทาและ SEO สายขาว

ปัจจัยSEO สายเทาSEO สายขาว
หลักเกณฑ์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Googleปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ Google อย่างเคร่งครัด
เทคนิคและกลยุทธ์ใช้เทคนิคและกลยุทธ์ที่อาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Google เช่น การใส่คีย์เวิร์ดซ้ำๆ การสร้างลิงก์ปลอม การซ่อนลิงก์ เป็นต้นใช้เทคนิคและกลยุทธ์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Google เช่น การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง การสร้างลิงก์จากเว็บไซต์คุณภาพดี เป็นต้น
ความเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก Google แบนมีความเสี่ยงต่ำที่จะถูก Google แบน
ระยะเวลาอาจได้ผลเร็วกว่า SEO สายขาว แต่อาจไม่ยั่งยืนอาจได้ผลช้ากว่า SEO สายเทา แต่ยั่งยืนกว่า
ค่าใช้จ่ายอาจประหยัดกว่า SEO สายขาวอาจแพงกว่า SEO สายเทา

Google Ads สายเทาคืออะไร อันตรายจาก SEO สายเทามีอะไรบ้าง

Google Ads สายเทา คือ การทำโฆษณา Google Ads โดยอาศัยเทคนิคที่เป็นการละเมิดกฎของ Google บางส่วน โดยหวังผลให้โฆษณาสามารถแสดงผลได้มากขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

การทำ Google Ads สายเทาอาจได้ผลในระยะสั้น แต่ส่งผลเสียในระยะยาวได้ เช่น

  • โดน Google ลงโทษ (Penalty) ทำให้โฆษณาถูกระงับหรือถูกถอดออกจากผลการค้นหา
  • เสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า
  • อาจถูกฟ้องร้อง

ดังนั้น การทำ Google Ads สายเทาจึงถือว่ามีความเสี่ยงสูง ไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงทำ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวได้

อันตรายจาก SEO สายเทา ได้แก่

โดน Google ลงโทษ (Penalty) 

Google มีระบบตรวจจับเว็บไซต์ที่กระทำการละเมิดกฎ ซึ่งหากเว็บไซต์ถูก Google ลงโทษ อาจทำให้อันดับเว็บไซต์ตกหรือถูกถอดออกจากผลการค้นหา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก

– เสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า 

หากเว็บไซต์ถูก Google ลงโทษ อาจทำให้เว็บไซต์สูญเสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า

– อาจถูกฟ้องร้อง 

การทำ SEO สายเทาอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายบางประการ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น

หากต้องการทำ SEO ให้ได้ผลในระยะยาว ควรเน้นทำ SEO สายขาวเป็นหลัก ซึ่งเป็นการทำ SEO ตามกฎของ Google ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีและปลอดภัยในระยะยาว

โทษใดของ Google ที่เมื่อเลือกทำ SEO สายเทาแล้วอาจเจอ

เมื่อเลือกทำ SEO สายเทาแล้วอาจเจอโทษของ Google ดังต่อไปนี้

  • ลดประสิทธิภาพโฆษณา Google Ads หากเว็บไซต์ถูก Google ลงโทษ อาจทำให้โฆษณา Google Ads แสดงผลได้น้อยลงหรือมีประสิทธิภาพน้อยลง
  • ถูกระงับบัญชี Google Ads หากเว็บไซต์ถูก Google ลงโทษอย่างรุนแรง อาจทำให้บัญชี Google Ads ถูกระงับ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้ Google Ads ได้อีก

โทษของ Google นั้นอาจแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของการละเมิดกฎ โดยโทษที่รุนแรงที่สุดคือเว็บไซต์จะถูกถอดออกจากผลการค้นหา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก 

หากต้องการทำ SEO ให้ได้ผลในระยะยาว ควรหลีกเลี่ยงเทคนิค SEO สายเทาดังกล่าว และเน้นทำ SEO สายขาวเป็นหลัก

หาผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ SEO ให้ Funnel ช่วยธุรกิจคุณได้

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น การทำ SEO สายขาวคือคำตอบ

Funnel มีบริการรับทำ SEO ที่ช่วยให้คุณติดอันดับการค้นหาบน Google อย่างปลอดภัยและยั่งยืน เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ด้าน SEO เป็นอย่างดี เราจะช่วยคุณวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณ กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ SEO ที่เหมาะสม และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับการค้นหาบน Google ผ่านการสร้าง Content ที่ยกระดับ ด้วยเราทราบแนวโน้มสถิติ SEO ROI ธุรกิจ เราจึงพร้อมยกระดับการนำเสนอแบรนด์ของคุณทางออนไลน์ที่ได้คุ้มค่ากับการรอคอย

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ SEO สายเทา

SEO สายดำ สายเทา ต่างกันอย่างไร

SEO สายดำ
ผิดกฎของ Google อย่างชัดเจนและรุนแรง
อาจทำให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
มีความเสี่ยงสูงที่จะโดน Google ลงโทษอย่างรุนแรง
SEO สายเทา
ผิดกฎของ Google บางส่วน
อาจทำให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
มีความเสี่ยงที่จะโดน Google ลงโทษได้เช่นกัน
สรุปงานสายเทา คือ งานหรือกิจกรรมที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความถูกต้องและความผิดกฎหมาย

ยกตัวอย่างคีย์เวิร์ด สายเทา

ตัวอย่างคีย์เวิร์ด สายเทา ได้แก่
– คีย์เวิร์ดที่กว้างและคลุมเครือ 
เช่น “ขาย”, “ถูก”, “ดี”, “ดีที่สุด”, “โปรโมชั่น”, “ลดราคา”, “ฟรี”, “แจก” เป็นต้น
– คีย์เวิร์ดที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากเกินไป 
เช่น “ขายรถมือสองราคาไม่เกิน 100,000 บาท” เป็นต้น
– คีย์เวิร์ดที่มีลักษณะผิดกฎหมาย 
เช่น “ดาวน์โหลดหนังฟรี”, “วิธีโกงเกม”, “ขายยา”, “ขายอาวุธ” เป็นต้น

สร้าง เว็บสายเทาผิดกฎหมายหรือไม่

การสร้างเว็บสายเทาอาจผิดกฎหมายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเว็บ หากเนื้อหาของเว็บนั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การพนันออนไลน์ การซื้อขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น การสร้างเว็บดังกล่าวก็อาจผิดกฎหมายเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หากเนื้อหาของเว็บนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น เว็บข่าว เว็บขายสินค้าทั่วไป เป็นต้น การสร้างเว็บดังกล่าวก็อาจไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเครื่องมือค้นหาลงโทษ ทำให้เว็บไซต์ถูกถอดออกจากผลการค้นหา

ควรเลือกทำ SEO สายขาว ดำ หรือเทา เพื่อไม่ให้โดนแบน

การทำ SEO สายขาวเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำ SEO ให้ได้ผลในระยะยาวและปลอดภัยจากความเสี่ยงที่อาจโดน Google ลงโทษ การทำ SEO สายขาวมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน การสร้าง Backlink จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ เป็นต้น

การทำ SEO สายดำและสายเทาอาจได้ผลในระยะสั้น แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะโดน Google ลงโทษอย่างรุนแรง ทำให้เว็บไซต์ถูกถอดออกจากผลการค้นหา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก

การทำ SEO สายขาว จะนำเอาเทคนิค Google ads สายเทามาใช้ได้หรือไม่

เทคนิค Google Ads สายเทาที่อาจสามารถนำมาใช้ใน SEO สายขาวได้ ได้แก่
– การใช้คำค้นหาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
เทคนิคนี้ช่วยให้โฆษณาแสดงผลได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและมีโอกาสได้รับความสนใจจากผู้ชมมากขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นแนวทางเดียวกันกับการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานใน SEO สายขาว
– การใช้คำค้นหาที่หลากหลาย 
เทคนิคนี้ช่วยให้โฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นแนวทางเดียวกันกับการสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใน SEO สายขาว
– การใช้คำค้นหาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
เทคนิคนี้ช่วยให้โฆษณาสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงยิ่งขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นแนวทางเดียวกันกับการสร้างเนื้อหาที่เจาะลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใน SEO สายขาว

ข้อดีและจุดที่ต้องระวังในการทำ SEO สายขาว

ข้อดีของการทำ SEO สายขาว
– ปลอดภัยจากความเสี่ยงที่อาจโดน Google ลงโทษ
– ได้ผลในระยะยาว
– ช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาอย่างยั่งยืน
จุดที่ต้องระวังในการทำ SEO สายขาว
– อาจใช้เวลานานกว่าที่จะได้ผล
– ต้องใช้ความพยายามและทักษะมากกว่า

Similar Posts